• bán dúi giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. animal1412 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: animal1412
   - Địa chỉ:
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email:
   ================================

   <p>&nbsp;&quot;Em ở đồng nai v&agrave; c&oacute; 1 số d&uacute;i muốn b&aacute;n, gồm 3 d&uacute;i con(180k/con),&nbsp;7 d&uacute;i truởng th&agrave;nh (300/con) v&agrave; 1 d&uacute;i đặc biệt gi&aacute; b&aacute;n 350k v&igrave; con n&agrave;y rất th&iacute;ch đẻ, đẻ li&ecirc;n tục. Nếu b&aacute;c n&agrave;o muốn mua th&igrave; li&ecirc;n hệ với em nh&eacute; Thiện ĐT <font color="#3300cc">0166 22 99 442</font></p><p>Thực ra nu&ocirc;i d&uacute;i rất dễ v&agrave; khả năng kinh tế cao v&igrave; n&oacute; nhỏ con, chỉ hơn 1 kg, dễ b&aacute;n.&nbsp;chỉ tiếc em ở xa nh&agrave; n&ecirc;n kh&ocirc;ng chăm s&oacute;c được, buộc phải b&aacute;n.&quot;</p><p>&nbsp;<span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Thật kh&ocirc;ng ngờ c&aacute;c b&aacute;c lại quan t&acirc;m đến t&igrave;nh h&igrave;nh mua b&aacute;n d&uacute;i như vậy. Chỉ 2 tiếng sau khi em đăng tin tr&ecirc;n đ&atilde; bắt đầu c&oacute; b&aacute;c gọi điện cho em hỏi mua v&agrave; sau đ&oacute; c&oacute; nhiều b&aacute;c nữa gọi điện tới, chỉ tiếc l&agrave; số lượng d&uacute;i c&oacute; hạn. V&igrave; ở xa nh&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chăm s&oacute;c n&ecirc;n em mới phải b&aacute;n d&uacute;i. Em đ&atilde; nghĩ sau khi b&aacute;n xong sẽ <font color="#ff0000">kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến thị trường d&uacute;i nữa</font>. Nhưng <font color="#0000ff">ch&iacute;nh c&aacute;c b&aacute;c đ&atilde; khiến em nghĩ lại. </font></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt"><font color="#000000">Rất nhiều b&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n (cũng giống như gia đ&igrave;nh em) muốn l&agrave;m gi&agrave;u từ con d&uacute;i. Em nghĩ m&igrave;nh c&oacute; thể gi&uacute;p được mọi người, qua những kinh nghiệm nu&ocirc;i&nbsp; của m&igrave;nh. Em quyết định sẽ sẵn s&agrave;ng trao đổi với b&aacute;c n&agrave;o muốn c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về lo&agrave;i d&uacute;i. Chỉ l&agrave; một c&ocirc;ng việc v&ocirc; vị lợi.</font></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Nếu&nbsp;c&aacute;c b&aacute;c kh&ocirc;ng ch&ecirc;, em sẵn s&agrave;ng trao đổi với c&aacute;c b&aacute;c qua số điện thoại ở tr&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n nếu c&aacute;c&nbsp;b&aacute;c gọi th&igrave; phiền c&aacute;c b&aacute;c gọi v&agrave;o buổi s&aacute;ng hoặc sau 8h tối nh&eacute;, v&igrave; đ&oacute; thường l&agrave; khoảng thời gian em c&oacute; thể trả lời điện thoại. Xin c&aacute;m ơn c&aacute;c b&aacute;c.</span></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...