• BÁN ẾCH GIỐNG VÀ ẾCH CON

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 12/3/12

  1. TIEUCUNHI Guest

   <p><strong><font size="5">TRẠI ẾCH THUỲ DƯƠNG!</font></strong></p><p><font size="5">&nbsp;</font></p><p><font size="5"><font size="6"><strong><u><em>Chuy&ecirc;n cung cấp:</em> </u></strong></font></font></p><p><font size="5"><strong>+ </strong><u><strong>Ếch con</strong></u>,<strong><u>ếch giống </u></strong>(0.4~0.6kg/con):</font></p><p><font size="5">cho tất cả b&agrave; con thay đổi cuộc sống v&agrave; muốn ph&aacute;t triển kinh tế từ m&ocirc; h&igrave;nh ếch.</font></p><p><font size="5"><strong>&nbsp;+</strong> <strong><u>Ếch thịt</u></strong>:cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng , qu&aacute;n ăn, thương l&aacute;i...</font> <br /></p><p><font size="5">&nbsp;<strong>+</strong> <strong><u>Gi&aacute; cả</u></strong>: Thoả thuận(ri&ecirc;ng ếch con ếch giống ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giảm gi&aacute; cho b&agrave; con ở xa mua với số lượng lớn). </font></p><p><font size="5"><u><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: </strong></u>0987.157.427(phượng)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0723.811.724,0937.421.669 (Ch&uacute; 9 hợp) </font></p><p><font size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong q&uacute;y b&agrave; con h&atilde;y hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i để kinh tế thay đổi gia đ&igrave;nh c&oacute; cuộc sống tốt đẹp nhờ m&ocirc; h&igrave;nh ếch n&agrave;y. K&iacute;nh mong b&agrave; con h&atilde;y vui l&ograve;ng hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i.Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn. </font></p><p><font size="5"><u><strong>Phương ch&acirc;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i</strong></u>:</font></p><font size="5">&quot;<em>H&atilde;y v&igrave; cuộc sống kinh tế của gia đ&igrave;nh bạn</em>&quot;<br /></font><p><font size="5">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o! </font></p><br /><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font size="5">&nbsp;<br /></font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bích Phượng
   - Địa chỉ: 353 đức ngãi 1, Dức lập thượng, Đức Hoà,LA
   - Điện thoại: 0987.157.427 - Fax: 0906.575.038
   - email: nbp200610@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...