bán gà ác

#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">B]C&aacute;c m&oacute;n ăn từ g&agrave; &aacute;c c&oacute; t&aacute;c dụng bồi bổ rất tốt cho phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh, người gi&agrave; yếu, k&eacute;m ăn, trẻ em c&ograve;i xương; người vừa bị bệnh một thời gian d&agrave;i...&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; &aacute;c c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; g&agrave; ngũ trảo, v&igrave; ch&acirc;n c&oacute; 5 ng&oacute;n. Thịt g&agrave; &aacute;c thơm, ngon hơn thịt g&agrave; thường v&agrave; rất gi&agrave;u dinh dưỡng, c&oacute; nhiều ax&iacute;t amin cần thiết cho sự ph&aacute;t triển của cơ thể.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Theo y học phương Đ&ocirc;ng, g&agrave; &aacute;c c&oacute; da m&agrave;u đen n&ecirc;n đi v&agrave;o can thận của con người, rất bổ v&agrave; tốt cho thận (thận l&agrave; gốc của cơ thể) v&agrave; phổi. Đặc biệt, thịt g&agrave; &aacute;c kh&ocirc;ng g&acirc;y ngứa như c&aacute;c loại g&agrave; kh&aacute;c, lại c&oacute; khả năng gi&uacute;p mau l&agrave;nh xương.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch chất lượng thịt g&agrave; &aacute;c. Kết quả cho thấy h&agrave;m lượng chất sắt (gi&uacute;p bổ m&aacute;u) rất cao, chiếm 8%, gấp đ&ocirc;i so với g&agrave; ri. H&agrave;m lượng của một số ax&iacute;t amin cũng cao hơn g&agrave; ri.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">M&oacute;n g&agrave; &aacute;c tiềm thuốc bắc được xem l&agrave; rất bổ dưỡng. Nhiều h&atilde;ng thực phẩm c&ograve;n chế biến m&oacute;n n&agrave;y đ&oacute;ng hộp. C&aacute;c vị thuốc thường được d&ugrave;ng l&agrave; nh&acirc;n s&acirc;m, kỷ tử, thục địa, t&aacute;o t&agrave;u...&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh; người gi&agrave; yếu, k&eacute;m ăn; trẻ em c&ograve;i xương; người vừa bệnh một thời gian d&agrave;i... n&ecirc;n ăn c&aacute;c m&oacute;n g&agrave; &aacute;c (g&agrave; 4-5 tuần tuổi) tiềm thuốc bắc, g&agrave; &aacute;c hầm nh&acirc;n s&acirc;m hoặc tiềm với nấm linh chi.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; :</strong>
Li&ecirc;n hệ :&nbsp;<strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></strong></span></span><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; -webkit-box-shadow: none !important"><a class="l" style="color: #088108; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=nguyen%20minh%20hoang&amp;source=web&amp;%20%20cd=1&amp;ved=0CDIQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fvi.wikipedia.o%20%20rg%2Fwiki%2FNguy%25E1%25BB%2585n_Minh_Ho%25C3%25A0%20%20ng&amp;ei=O99lT6iUMOqTiAfC76DfBQ&amp;usg=AFQjCNGBYjCfwhZo%20%20f%20%20iHWPfFHmswftYds2w"><span style="color: #1122cc; -webkit-box-shadow: none !important">Nguyễn Minh Ho&agrave;ng&nbsp;</span></a>0984311414 ;tỉnh Hải Dương</h3></div><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Hoàng
- Địa chỉ: Đội 7- Thôn Tân An - Xã Cẩm Định - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0984311414 - Fax:
- email: minhhoang_minhhoang482@yahoo.com​
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH