• Bán Gà Ác

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 25/4/12

  1. dragonthien Nhà nông nghiệp dư

   <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd" class="p_first"><strong>G&agrave; &aacute;c l&agrave; loại g&agrave; dễ nu&ocirc;i, lợi nhuận cao, sau 5 tuần nu&ocirc;i dưỡng, g&agrave; đạt trọng lượng từ 150-200g/con. M&oacute;n g&agrave; &aacute;c tiềm (tần) thuốc Bắc đang rất được thịnh h&agrave;nh v&agrave; ưa chuộng. Quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i g&agrave; &aacute;c như sau:</strong></p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd"><strong><span style="color: #003366">Lồng &uacute;m</span></strong>&nbsp;(nu&ocirc;i g&agrave; con từ 1-5 tuần tuổi)</p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd"><img align="right" width="300" hspace="5" height="245" border="0" alt="G&agrave; &aacute;c " src="http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/06/01/black_chicken.jpg" />Lồng &uacute;m nu&ocirc;i 100 con c&oacute; chiều d&agrave;i 2m, rộng 1m, cao 0,5m. Lồng &uacute;m để đứng tr&ecirc;n ch&acirc;n cao 0,4m hoặc c&aacute;ch nền 0,1m, đ&aacute;y l&oacute;t bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng c&oacute; k&iacute;ch thước cỡ 1cm<sup>2</sup>, xung quanh lồng &uacute;m đ&oacute;ng nẹp tre, gỗ, lưới mắt c&aacute;o. Mật độ &uacute;m từ 1 ng&agrave;y tuổi đến 1 tuần l&agrave; 100 con/m<sup>2</sup>, từ 1-2 tuần tuổi l&agrave; 50 con/m<sup>2</sup>, từ 3-5 tuần tuổi l&agrave; 25 con/m<sup>2</sup>.</p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd"><strong><span style="color: #003366">Chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng</span></strong>&nbsp;<br /><br />&Uacute;m g&agrave; (từ 1-5 tuần tuổi):&nbsp;<br /><br />- Vệ sinh v&agrave; s&aacute;t tr&ugrave;ng chuồng &uacute;m, m&aacute;ng ăn, m&aacute;ng uống 5-7 ng&agrave;y trước khi đưa g&agrave; v&agrave;o nu&ocirc;i &uacute;m. L&oacute;t s&agrave;n chuồng &uacute;m bằng giấy b&aacute;o suốt 3 ng&agrave;y đầu v&agrave; thay giấy mỗi ng&agrave;y.&nbsp;<br /><br />- Sưởi ấm: d&ugrave;ng 1 b&oacute;ng đ&egrave;n 75W (hay đ&egrave;n dầu lớn) cho 1m<sup>2</sup>&nbsp;chuồng &uacute;m trong suốt tuần đầu v&agrave; che xung quanh chuồng &uacute;m. Điều chỉnh nhiệt sưởi ấm trong thời gian &uacute;m: g&agrave; con 1 ng&agrave;y đến 1 tuần tuổi khoảng 34-35 độ C, từ 1 - 2 tuần l&agrave; 30-31 độ C, từ 2 - 3 tuần l&agrave; 28-29 độ C, từ 3-4 tuần tuổi 25-26 độ C. Nhiệt độ trong ph&ograve;ng để chuồng &uacute;m n&ecirc;n giữ điều ho&agrave; khoảng 25-28 độ C cả ng&agrave;y lẫn đ&ecirc;m.&nbsp;<br /><br />- Cung cấp nước cho g&agrave; con uống ngay sau khi thả g&agrave; v&agrave;o chuồng &uacute;m.&nbsp;<br /><br />- Bắt đầu cho g&agrave; ăn 2 giờ sau khi đưa g&agrave; v&agrave;o &uacute;m. Thức ăn ban đầu, rải bắp hạt đ&atilde; xay nhuyễn l&ecirc;n bề mặt của khay ăn hay giấy l&oacute;t chuồng. H&ocirc;m sau cho g&agrave; ăn c&aacute;m hỗn hợp, từ ng&agrave;y tuổi thứ 4 mới d&ugrave;ng m&aacute;ng ăn.&nbsp;</p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd"><em><span style="text-decoration: underline">Thức ăn</span></em>: sử dụng 100% thức ăn c&ocirc;ng nghiệp cho g&agrave; ăn tự do từ 1 ng&agrave;y tuổi đến khi xuất b&aacute;n (5 tuần tuổi), với c&ocirc;ng thức thức ăn: năng lượng 2.950-3.000 Kcal, đạm 22-24%, canxi 1%, photpho 0,53%.</p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd"><em><span style="text-decoration: underline">&Aacute;nh s&aacute;ng</span></em>: mở đ&egrave;n chiếu v&agrave;o ban đ&ecirc;m để k&iacute;ch th&iacute;ch g&agrave; ăn nhiều.</p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd"><strong><span style="color: #003366">Ph&ograve;ng bệnh</span></strong></p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd">- Chủng ngừa vaccin: từ 3-5 ng&agrave;y tuổi ngừa dịch tả + IB 1 liều/con, nhỏ v&agrave;o mắt, từ 7-10 ng&agrave;y tuổi ngừa bệnh Gumboro 1 liều/con nhỏ v&agrave;o mắt; từ 10-12 ng&agrave;y ngừa bệnh tr&aacute;i g&agrave; 1 liều/con ti&ecirc;m xuy&ecirc;n m&agrave;ng c&aacute;nh, từ 14-18 ng&agrave;y ngừa bệnh Gumboro 1 liều/con nhỏ mắt hoặc uống, 21 ng&agrave;y ngừa dịch tả + IB 1 liều/con nhỏ mắt. Chỉ chủng ngừa vaccin cho đ&agrave;n g&agrave; khoẻ mạnh. Cho uống nước c&oacute; pha Polyvitamine, vitamin C, hoặc chất điện giải khi chủng ngừa vaccin.</p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd">- Ph&ograve;ng bệnh bằng thuốc v&agrave; vitamin: từ 1-4 ng&agrave;y tuổi pha nước cho uống với một trong c&aacute;c loại kh&aacute;ng sinh: Tylosine 0,5g/l&iacute;t, Chloramphenicol 0,2-0,3g/l&iacute;t, Imequyl 0,5g/l&iacute;t...</p> <p align="justify" style="font-family: arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #fcfcfd" class="p_last">Ngừa bệnh cầu tr&ugrave;ng bằng một trong c&aacute;c loại thuốc sau: Anticoc, Avicoc hay ESB với liều 1g/l&iacute;t v&agrave;o c&aacute;c thời điểm 10-13 ng&agrave;y v&agrave; 18-20 ng&agrave;y tuổi. Pha nước với vitamin 3-5 ng&agrave;y/tuần một trong c&aacute;c loại thuốc: Vitaperos 0,2g/l&iacute;t, Solminvit 0,5g/l&iacute;t, Vitalytes 0,75g/l&iacute;t... C&oacute; thể trộn thuốc trong thức ăn với liều trộn trong 1kg thức ăn gấp đ&ocirc;i liều pha trong 1 l&iacute;t nước uống. Khi thời tiết thay đổi hay di chuyển g&agrave;, cần bổ sung kh&aacute;ng sinh v&agrave; vitamin trong thức ăn hoặc nước uống 3-5 ng&agrave;y. Thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i t&igrave;nh trạng đ&agrave;n g&agrave; để ph&aacute;t hiện bệnh v&agrave; điều trị kịp thời. Ngưng d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh trước khi thịt 1 tuầnoi ban NGUYEN MINH HOANG 0984311414 Dia chi HAI DUONG</p></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Hoàng
   - Địa chỉ: ĐỘI 7- THÔN TÂN AN- XÃ CẨM ĐỊNH -HUYỆN CẨM GIÀNG -TỈNH HẢI DƯƠNG
   - Điện thoại: 0984311414 - Fax:
   - email: minhhoang_minhhoang482@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...