BÁN GÀ BẾN TRE

  • Thread starter bangavip
  • Ngày gửi
B

bangavip

Guest
#1
<p><font size="4"><font color="blue">B&Aacute;N G&Agrave; ĐIỀU c&acirc;n nặng 2,8kg, bổn xịn nạp giỏi, 11 th&aacute;ng tuổi đ&atilde; &uacute;p bội nu&ocirc;i đủ lực c&oacute; thể x&agrave;i ngay, g&agrave; c&oacute; nhiều v&atilde;i độc đ&aacute;o. gi&aacute; b&aacute;n 2,8tr đt li&ecirc;n lạc <font color="red">01</font><font size="5"><font color="red"><font size="4"><font color="red">256802500</font></font>,</font></font> giao dịch tại thị trấn Mỏ C&agrave;y Nam, huyện Mỏ C&agrave;y Nam tỉnh Bến tre.</font></font></p><p><font size="4"><font color="blue"> </font></font></p><font size="4"><font color="blue"><p><font size="4"><font color="#0000ff">Một số h&igrave;nh anh em xem:</font></font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="4"><font color="#0000ff">ảnh to&agrave;n th&acirc;n g&agrave;:</font></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></font><p>&nbsp;</p></font><p><font size="4"><font color="blue"><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/020.jpg" border="0" />MG]</font></font></p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/011.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/024.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p>Mặt v&agrave; ch&acirc;n</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/013.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/015.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/019.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/017.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/016.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/018.jpg" border="0" />[/IMG]</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i1077.photobucket.com/albums/w463/bangavip/021.jpg" border="0" />[/IMG]</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn Thanh long
- Địa chỉ: bến tre
- Điện thoại: 01256802500 - Fax:
- email: thanhlong051979@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH