BÁN GÀ CHẤT LƯỢNG

  • Thread starter Thái Thị Cẩm Nhung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thái Thị Cẩm Nhung

Guest
#1
<p>Cung cấp c&aacute;c loại g&agrave; t&agrave;u v&agrave;ng,g&agrave; t&agrave;u lai,b&igrave;nh định,g&agrave; nồi lai...</p><p>&nbsp;Chất lượng đảm bảo ,Uy T&iacute;n,gi&aacute; g&agrave; hợp l&yacute;,tại gốc ,theo thời gi&aacute; tại gốc</p><p>&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; bẳng gi&aacute; hiện tại (chưa bao gồm Ship) :</p><p>&nbsp;-G&agrave; t&agrave;u v&agrave;ng &nbsp;: trống 75ngan/kg ; g&agrave; m&aacute;i so 80 ngan/kg ;</p><p>g&agrave; m&aacute;i vừa rớt hột :90ngan /kg</p><p>&nbsp;G&agrave; n&agrave;y trung b&igrave;nh trống dao đọng từ 1.5-&gt;1.8kg/con</p><p>&nbsp;G&agrave; m&aacute;i th&igrave; từ 1.4 -&gt;1.6kg/con</p><p>&nbsp;-G&agrave; t&agrave;u lai (g&agrave; tam ho&agrave;ng d&ugrave;ng cho nướng lu) :</p><p>gi&aacute; g&agrave; trống :60ngan /kg</p><p>&nbsp;C&aacute;c loại g&agrave; thịt kh&aacute;c gi&aacute; cũng sẽ động ở gi&aacute; n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p><p>&nbsp;Rất mong t&igrave;m được c&aacute;c mối lấy g&agrave; l&acirc;u d&agrave;i,ỔN ĐỊNH</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thái Thị Cẩm Nhung
- Địa chỉ: 106 cần giuộc_Long An
- Tel, Fax: 0984440456
- email: tocmay1232001@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH