• Bán gà con giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 20/10/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Quách cao Thăng
   - Địa chỉ: Bến Tre
   - Tel, Fax: 0987198773 ::: FaX
   - email: caothang_cth@yahoo.com
   ================================

   <p>&nbsp;K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con!</p><p>&nbsp;Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ &amp; lẻ g&agrave; con giống ( giống g&agrave; ta thả vườn)</p><p>&nbsp;&nbsp;Nguồn giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i được tuyển chọn từ d&ograve;ng bố mẹ kh&otilde;e mạnh v&agrave; được ti&ecirc;m ngừa đầy đủ.</p><p>&nbsp;&nbsp;Với phương ch&acirc;m &quot; PH&Aacute;T TRIỂN C&Ugrave;NG B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I &quot;, Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp đến b&agrave; con c&aacute;c con giống chất lượng v&agrave; kh&otilde;e mạnh k&egrave;m theo một gi&aacute; th&agrave;nh hết sức cạnh tranh. khi c&oacute; nhu cầu về con giống, Qu&yacute; b&agrave; con vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;&nbsp;Cơ sở Đ &amp; P - Mỏ C&agrave;y - Bến Tre</p><p>&nbsp;&nbsp;Điện thoại: 0987.1987.73 gặp THĂNG.</p><p>&nbsp;&nbsp;Rất h&acirc;n hạnh phục vụ qu&yacute; b&agrave; con. ch&uacute;c qu&yacute; b&agrave; con ph&aacute;t triển c&ugrave;ng ngh&agrave;nh chăn nu&ocirc;i.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...