• bán gà đá 2013

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 2/2/13

  1. chuong_hoang Nhà nông nghiệp dư

   <div>b&aacute;n v&agrave;i em g&agrave; n&ograve;i bổn tại Long Th&agrave;nh (kh&ocirc;ng ship nha anh em) li&ecirc;n hệ: 0914.336002</div><div>&nbsp;ms1: g&agrave; điều ch&acirc;n trắng 2 cựa đen hai h&agrave;ng trơn 3kg 2tr&nbsp;</div><div>&nbsp;http://nu8.upanh.com/b5.s35.d4/76d0d3ce83326a38d22987bfee6b6fa1_53066128.02022013440.jpg</div><div>http://nu0.upanh.com/b5.s33.d1/941e0e44079ff748373165405d603e5d_53066130.02022013457.jpg</div><div>ms2: g&agrave; điều ch&acirc;n trắng 2kg4 1tr5</div><div>&nbsp;http://nu2.upanh.com/b2.s34.d3/efc188125afb3ba01934d3f7c503d1ff_53066192.02022013450.jpg</div><div>ms3: g&agrave; chuối ch&acirc;n trắng anh 2kg5 1tr5</div><div>&nbsp;http://nu1.upanh.com/b6.s32.d1/8959e483ce212dfd1d338af880335fe9_53066211.02022013446.jpg</div><div>ms4: g&agrave; chuối ch&acirc;n trắng em 2kg4 (l&uacute;c bắt rớt mất mấy cọng l&ocirc;ng đu&ocirc;i) 1tr</div><div>&nbsp;http://nu3.upanh.com/b1.s35.d2/e7a81878e288741ddccf049ad05626ae_53066283.02022013442.jpg</div><div>&nbsp;ms5: g&agrave; điều ch&acirc;n xanh c&oacute; 1 xuy&ecirc;n đao ngay cựa 2kg350 1tr3</div><div>&nbsp;http://nu4.upanh.com/b2.s32.d2/6021535690298347446913da9a5eb8ad_53066334.02022013452.jpg</div><div>ms6: g&agrave; điều ch&acirc;n trắng hai h&agrave;ng trơn 2kg4 1tr2</div><div>&nbsp;http://nu0.upanh.com/b4.s32.d2/3483160a9361ca5a3f9f8e84ad4170c2_53066360.02022013454.jpg</div><div>ms7: em ga my lai (rừng+tre mỹ+n&ograve;i mỹ) nh&igrave;n như g&agrave; phi 1kg5 c&ograve;n l&ecirc;n nữa em n&agrave;y đ&aacute; xuất sắc dạt nạp, c&oacute; ch&acirc;n ch&agrave; 2tr</div><div>&nbsp;http://nu2.upanh.com/b3.s33.d3/ea37f8507bd0ab620223eb1dea46ffd2_53066412.02022013444.jpg</div><div>http://nu0.upanh.com/b3.s32.d2/03937d2c7341a0c620dbfe6d6802c575_53066420.02022013441.jpg</div><div>ms8: g&agrave; bướm mỹ 2kg2 nu&ocirc;i l&ecirc;n 2kg4 kh&ocirc;ng kỵ em n&agrave;o bo đ&aacute; lớn dạt nạp ch&agrave; 4tr</div><div>&nbsp;http://nu7.upanh.com/b4.s35.d2/2ad722ed18449bb5595bbb2cdd474131_53066507.02022013434.jpg</div><div>http://nu4.upanh.com/b1.s35.d2/a4a9ac38c77349068030de6c322f3f3b_53066514.02022013456.jpg</div><div>http://nu5.upanh.com/b1.s32.d1/1634eaeca572849040a264a86956dc62_53066525.02022013433.jpg</div><div>ms9: g&agrave; mỹ lai 50% 2kg3 bo đ&aacute; dạt nạp ch&agrave; giống ms7, ms8 (c&ugrave;ng cha) đ&atilde; ăn 2 c&aacute;i kh&ocirc;ng d&iacute;nh 1 c&acirc;y cựa hiện đang nu&ocirc;i ở định qu&aacute;n 4tr (đang nu&ocirc;i chế độ đ&aacute; tết mang ra chiến trường hehe)</div><div>&nbsp;http://nu4.upanh.com/b2.s35.d1/b49adfe0f29e428c11720a3ff7997b23_53066624.06122012375.jpg</div><div>ms10: g&agrave; l&ocirc;ng xước gần 3kg (con n&agrave;y anh em mang ra chiến trường bảo đảm hốt x&aacute;c) 1tr</div><div>&nbsp;http://nu8.upanh.com/b4.s35.d4/82afa931b7c3e3836e0f22a9b5b37c3d_53066668.02022013458.jpg</div><div>ms11: em g&agrave; n&ograve;i đ&ograve;n 3kg 600.000vnđ&nbsp;</div><div>&nbsp;http://nu5.upanh.com/b4.s33.d2/275d276cf6b259a4ece97b428b84dba6_53066705.02022013435.jpg</div><div>up hinh cha me tui no</div><div>&nbsp;g&agrave; cha kelso ch&acirc;n trắng cựa đen 2kg4 (lối đ&aacute; cha con như nhau)</div><div>&nbsp;http://nu4.upanh.com/b5.s32.d1/a1cf3028e108f3334d9ce4017442ebe2_53066754.07122012377.jpg</div><div>http://nu5.upanh.com/b2.s35.d2/136efacb8fcaa3c5640ee58bc2171179_53066765.25112012359.jpg</div><div>http://nu6.upanh.com/b5.s33.d3/2da17c6ad1b1b1661146a3e11d955223_53066776.04122012370.jpg</div><div><div>http://nu5.upanh.com/b4.s34.d4/5967b389b6a1d7155ecbcdb32f4f9a9e_53066845.02032011262.jpg</div><div>http://nu4.upanh.com/b3.s34.d1/0bc645647ad7b53fa2335c073ff5ff5d_53066854.02032011266.jpg</div><div>http://nu1.upanh.com/b1.s34.d2/dbf5c2ae1536f9b59b6c194988c573c0_53066871.10112011179.jpg</div><div>http://nu6.upanh.com/b1.s33.d2/04a84c2f43e4e465492cd6564927d6ca_53066876.10112011183.jpg</div><div>http://nu3.upanh.com/b6.s34.d2/406aecd8ecd1d33bc17fb3b4d08f0025_53066883.26112011201.jpg</div><div>http://nu1.upanh.com/b3.s35.d1/885d72d66849e3812af0bc1144eedbb1_53066891.291120112051.jpg</div><div>http://nu8.upanh.com/b4.s34.d2/9730b4718f7daf05f5d48afec976d428_53066898.02032011259.jpg</div></div><div><br /></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><p>&nbsp;</p><p>b&aacute;n v&agrave;i em g&agrave; n&ograve;i bổn</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lưu ngọc hoàng chương
   - Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai
   - Điện thoại: 0914.336002 - Fax:
   - email: qc.chuong@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...