bán gà Đông Tảo tại HCM (CÓ HÌNH)LH:0932048242

#1
<p><font color="#ff0000" size="4">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO&nbsp;C&Aacute;C LOẠI G&Agrave; GIỐNG, G&Agrave; THỊT&nbsp;CHẤT LƯỢNG CAO, UY T&Iacute;N CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG.</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">MỌI TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ SĐT: 0932048242</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">HOẶC ĐẾN TẠI NH&Agrave; THEO ĐỊA CHỈ: 224/36, V&Otilde; C&Ocirc;NG TỒN, P.T&Acirc;N QU&Yacute;, Q.T&Acirc;N PH&Uacute;, TP.HCM</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">Đ&Acirc;Y L&Agrave; MỘT SỐ H&Igrave;NH ẢNH</font></p><p><font color="#ff0000" size="4"><img style="width: 520px; height: 360px" height="360" src="http://nr8.upanh.com/b1.s32.d1/64939b528f7bb676942649381926d372_49905318.cam00081.jpg" width="520" border="0" /></font></p><p><img style="width: 520px; height: 350px" height="350" src="http://nr1.upanh.com/b1.s30.d1/908a90a1ba96dcf48b176ac924978274_49905321.cam00085.jpg" width="520" border="0" /></p><p><img style="width: 520px; height: 350px" height="350" src="http://nr6.upanh.com/b1.s34.d1/41169b5bcb905e6f43a25e8ae28b4588_49905326.cam00088.jpg" width="520" border="0" /></p><p><img style="width: 520px; height: 350px" height="350" src="http://nr9.upanh.com/b5.s33.d2/8b60e526450a65e13847256faec817cb_49905329.cam00089.jpg" width="520" border="0" /></p><p><img style="width: 520px; height: 350px" height="350" src="http://nr5.upanh.com/b1.s30.d2/92f9ee8edb56443d7c9be86849092551_49905545.cam00092.jpg" width="520" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Oanh
- Địa chỉ: 224/36 Võ Công Tồn, Q. Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: 0932048242 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH