• Bán Gà Đông Tảo Thuần Chủng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/3/13

  1. phamhoangtien59 Nhà nông nghiệp dư

   &nbsp;<p><span style="font-size: small"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jhn1362730002.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong>G&agrave;&nbsp; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; một giống g&agrave; qu&yacute;, l&agrave; loại g&agrave; được nh&agrave; nước hỗ trợ để bảo tồn&nbsp; giống gien, chắc kh&ocirc;ng cần phải giới thiệu nhiều, ăn một lần l&agrave; sẽ nhớ&nbsp; m&atilde;i.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong>Ấp ủ&nbsp;&nbsp; nu&ocirc;i giống g&agrave; n&agrave;y từ đầu năm 2010, nay trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng&nbsp;&nbsp; Tiến ch&iacute;nh thức ra mắt. trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng Tiến nằm ở địa&nbsp; chỉ&nbsp; <span style="color: #ff0000">778 Nguyễn Duy Trinh, phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2 TPHCM</span>.&nbsp;&nbsp; Trang trại cung cấp g&agrave; giống mọi lứa tuổi, g&agrave; từ 1 th&aacute;ng đến g&agrave; trưởng&nbsp;&nbsp; th&agrave;nh. G&agrave; của m&igrave;nh được tuyển chọn kỹ lưỡng, khỏe mạnh, ch&iacute;nh gốc Hưng&nbsp;&nbsp; Y&ecirc;n, bảo đảm chắc chắn 100% g&agrave; ch&iacute;nh gốc x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i&nbsp; Ch&acirc;u,&nbsp; tỉnh Hưng Y&ecirc;n, kh&ocirc;ng lai tạp. Mọi người ai c&oacute; nhu cầu mua g&agrave;&nbsp; giống xin&nbsp; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh <span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">0905430425(Tiến)</span></span>.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"> </span></p> <p><strong><span style="font-size: small">Dưới đ&acirc;y l&agrave; gi&aacute; c&aacute;c loại g&agrave;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 1 th&aacute;ng: 200/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 1,5 th&aacute;ng: 300k/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 2 th&aacute;ng: 400/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 2,5 th&aacute;ng: 450/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave;&nbsp;&nbsp; từ 3 th&aacute;ng trở l&ecirc;n, b&aacute;n theo con(t&ugrave;y con đẹp hay xuất xắc c&oacute; gi&aacute; kh&aacute;c&nbsp;&nbsp; nhau). Mua số lương nhiều(từ 10con trở l&ecirc;n), giảm 5% l&ecirc;n tổng số lượng&nbsp;&nbsp; mua<br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">M&igrave;nh upload h&igrave;nh g&agrave; cho mọi người tham khảo trước</span></strong></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><strong>G&agrave; 2 th&aacute;ng tuổi</strong></span><br /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bun1362715732.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_nmv1362715709.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_tnx1362715686.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_itr1362715663.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_shk1362715639.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sou1362715754.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><br /></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; 2,5 th&aacute;ng tuổi</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ioc1362717000.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ifq1362716977.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cav1362716950.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bei1362716924.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ojo1362716901.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hjc1362716874.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_zja1362716852.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_inh1362716829.JPG" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; 3 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sfp1362717562.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vhk1362717538.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dan1362717505.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bav1362717473.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eyx1362717439.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_zeu1362717403.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eda1362717370.JPG" /><br /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>V&agrave; dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng Tiến</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hvf1362718063.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_koy1362718035.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_btq1362718007.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_tme1362717975.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jld1362717951.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_yvb1362717927.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_qpi1362717900.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ywt1362717871.JPG" /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>C&aacute;c&nbsp; bạn c&oacute; thể tham quan thoải m&aacute;i m&ocirc; h&igrave;nh trang trại nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo , từ&nbsp; 8h s&aacute;ng đến 5h chiều. Nếu c&oacute; nhu cầu, m&igrave;nh sẽ được hướng dẫn tận t&igrave;nh&nbsp; phương ph&aacute;p nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo thương phẩm một c&aacute;ch hiệu quả<br /></strong></span></p><br /><br />TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:<br /><br />- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: Phạm Ho&agrave;ng Tiến<br />- Địa chỉ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778 Nguyễn Duy Trinh, p B&igrave;nh Trung Đ&ocirc;ng Q2 TPHCM<br />- Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0905430425 - Fax: <br />- email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; phamhoangtien59@gmail.com <br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Hoàng Tiến
   - Địa chỉ: 778 Nguyễn Duy Trinh, p Bình Trung Đông Q2 TPHCM
   - Điện thoại: 0905430425 - Fax:
   - email: phamhoangtien59@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. legiangit

   legiangit Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   100
   Đã được thích:
   2
   Nghề nghiệp:
   IT
   có bán vài cặp ko bạn

   mình cần 5 cặp 1 tháng, có ko bạn, có gì pm
    
  3. hesman666

   hesman666 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   31
   Đã được thích:
   3
   Nghề nghiệp:
   lang thang đây đó
   cho hình gà cha mẹ đi bạn :lol: giá cũng hợp lý so với chỗ khác
    
  4. Thanhlong0712

   Thanhlong0712 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   81
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Sinh vien
   Con nặng nhất của anh bao nhiê kg vậy
    
  5. phamhoangtien59

   phamhoangtien59 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Chăn nuôi
   Trọng lượng gà lớn nhất

   Hi Bạn, mình có bán sỉ và lẻ, số lượng bao nhiêu cũng được, mới khai chương mà bạn. Mua sớm thì bạn được thoải mái lựa chọn gà đẹp

   --------

   Hi Bạn, con cân nặng nhất của mình nhiều lẵm, tầm khoảng 5 hay 6kg. Gà bố mẹ hiện giờ đang ở trại Q9, mấy hôm nay bận quá, chưa chụp hình được, vài hôm nữa, mình post lên nhe.

   Thanks.
    
   Last edited: 10/3/13
  6. taukilan

   taukilan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   77
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   sinh viên
   Trai quan 9 o dau?e cung o quan 9 nek....
    
  7. phamhoangtien59

   phamhoangtien59 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Chăn nuôi
   Trại gà ở Q9

   Hi em,

   Trại ở Q9 nằm trong dự án đại học Bách Khoa, gần đường Đỗ Xuân Hợp. Nhưng sắp tới a chuyển hết về Q2 rồi, ở gần nhà để tiện chăm sóc, với lại trại ở Q9 là thuê đất người ta, cũng sắp hết hạn thuê rồi, đợt ngày người ta k cho thuê tiếp(chắc là cũng muốn mở một trại gà Đong Tảo:lol:)

   Thanks
    
  8. Thanhlong0712

   Thanhlong0712 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   81
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Sinh vien
   Up hình con 6kg lên cho ae chiêm ngưởng đi anh oi
    
  9. phamhoangtien59

   phamhoangtien59 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Chăn nuôi
   Hình gà trống chân khủng


   Hi em,
   Em vào link này xem nhe: "http://www.vatgia.com/raovat/7930/7101742/ban-ga-dong-tao-thuan-chung-tai-tphcm.html"
   thanks em.
    
  10. ngocthanh.30_11

   ngocthanh.30_11 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   161
   Đã được thích:
   10
   Nghề nghiệp:
   Công nhân
   [​IMG]. Đây là gà đông tảo nhà mình. gà mình ông chú cho ki còn nhỏ, mình ko bik giá trị như thế nào mong mọi ng cho ý kiến giúp mình. thanks mọi người !!!!!
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...