• BÁN GÀ ĐÔNG TẢO

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/1/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: phạm việt Hùng
   - Địa chỉ: 32/3 đình phong phú-tăng nhơn phú b- q9-TPHCM
   - Tel, Fax: 0918824627 ::: FaX
   - email: htq1234@gmail.com
   ================================

   <p>BÁN GÀ Đ&Ocirc;NG TẢO</p><p>Hi&ecirc;̣n nay t&ocirc;i có r&acirc;́t nhi&ecirc;̀u gà Đ&ocirc;ng Tảo thu&acirc;̀n chủng&nbsp;(m&ocirc;̣t gi&ocirc;́ng gà quý của Vi&ecirc;̣t Nam). </p><p><em>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo v&oacute;c d&aacute;ng to nặng, m&atilde; rất đẹp, c&oacute; thể đạt 4-5kg l&agrave; chuyện thường.Ch&acirc;n c&oacute; dạng vảy thịt (chứ kh&ocirc;ng phải vảy xương như g&agrave; Hồ). Khi c&ograve;n b&eacute; ch&acirc;n ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường, c&agrave;ng lớn đ&ocirc;i ch&acirc;n c&agrave;ng ph&igrave;nh to (ch&acirc;n R&ocirc;̀ng). Đến khi ngừng ph&aacute;t triển, đ&ocirc;i ch&acirc;n trở n&ecirc;n x&ugrave; x&igrave; v&agrave; rất to như &ldquo;đ&ocirc;i tay trẻ con&rdquo;, đỏ ửng, bước đi lặc l&egrave;.th&iacute;ch hợp để nu&ocirc;i cảnh v&agrave; nu&ocirc;i </em><a href="http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules/News/pic/1136541533_gaDongTao.jpg&amp;imgrefurl=http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D857&amp;usg=__6qV1CryrK1SRFSdgQvsZD-bMaEs=&amp;h=296&amp;w=400&amp;sz=29&amp;hl=vi&amp;start=1&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=UTjyxYiGCjYgTM:&amp;tbnh=92&amp;tbnw=124&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;ei=gk49Tdq4IePQcL_irIUH"></a><em>thịt l&agrave; giống <strong>g&agrave;</strong> qu&yacute; của Vi&ecirc;̣t Nam</em></p><p>hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; số lượng lớn g&agrave; đ&ocirc;ng tảo gi&ocirc;́ng,khoảng 1 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n&nbsp;, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i :</p><p>dt 0918824627(HÙNG) hoặc 0946963296(TRANG)</p><p>Địa chỉ:32/3 -Đình phong phú-Tăn<a href="http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules/News/pic/1136541533_gaDongTao.jpg&amp;imgrefurl=http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D857&amp;usg=__6qV1CryrK1SRFSdgQvsZD-bMaEs=&amp;h=296&amp;w=400&amp;sz=29&amp;hl=vi&amp;start=1&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=UTjyxYiGCjYgTM:&amp;tbnh=92&amp;tbnw=124&amp;prev=/images%3Fq%3Dban%2Bga%2Bdong%2Btao%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;ei=pVE9TY-jKYmxcc3azIUH"></a>g Nhơn Phú-Q9 -TPHCM<a href="http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/11/23/621846/201011125826_h__nh____nh028.jpg&amp;imgrefurl=http://rongbay.com/TP-HCM/ban-ga-dong-tao-tai-quan-12-tphcm-gan-q-c276-raovat-12888366.html&amp;usg=__G8A5YwSqGGsERMv315A94kRyXsE=&amp;h=1066&amp;w=800&amp;sz=190&amp;hl=vi&amp;start=3&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=KSkPWTDJwSDWmM:&amp;tbnh=150&amp;tbnw=113&amp;prev=/images%3Fq%3Dban%2Bga%2Bdong%2Btao%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;ei=pVE9TY-jKYmxcc3azIUH"><img style="padding-right: 1px; padding-left: 1px; padding-bottom: 1px; vertical-align: bottom; width: 117px; padding-top: 1px; height: 119px; border: #ccc 1px solid" height="119" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuoqyyUETa64z_uVzvAw8IpDIy5K2hpf5ijbgcPv3fT_CXLWF8xWuruhY" width="117" border="0" /></a><a href="http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules/News/pic/1136541533_gaDongTao.jpg&amp;imgrefurl=http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D857&amp;usg=__6qV1CryrK1SRFSdgQvsZD-bMaEs=&amp;h=296&amp;w=400&amp;sz=29&amp;hl=vi&amp;start=1&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=UTjyxYiGCjYgTM:&amp;tbnh=92&amp;tbnw=124&amp;prev=/images%3Fq%3Dban%2Bga%2Bdong%2Btao%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;ei=pVE9TY-jKYmxcc3azIUH"><img style="padding-right: 1px; padding-left: 1px; padding-bottom: 1px; vertical-align: bottom; padding-top: 1px; border: #ccc 1px solid" height="92" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpkNO9-jZyTmJTq0QU_Yl7D21UpQAfeQ3XSxgQv0Q2YJ-VS4bF5Ub7dw" width="124" border="0" /></a></p><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...