• bán gà giống đông tảo

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 6/8/12

  1. hoanglongpro71 Nhà nông nghiệp dư

   <p><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">ĐỂ THUẬN TIỆN CHO VIỆC GIAO G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO TRẠI G&Agrave; A.TUẤN C&Oacute; MỞ MỘT CƠ SỞ PH&Acirc;N PHỐI TẠI NƠ TRANG LONG,QUẬN B&Igrave;NH THẠNH,TP.HCM&nbsp;</span><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">C&Aacute;C B&Aacute;C C&Oacute; NHU CẦU ĐẶT H&Agrave;NG TH&Igrave; LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;</span><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">A.B&Igrave;NH(nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật) 01229530899</span><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">A.LONG : 01208437216</span><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute;</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">LOẠI</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">GI&Aacute;</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; giống (0,2 kg-0,3kg) 300.000-350.000/con</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; giống (0,4 kg) 400.000/con</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; giống (0.5 kg) 450.000/con</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; m&aacute;i đẻ giống (từ 2,5 -3,2 kg) 1.8-2 triệu/con</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; giống ( từ 1kg trở l&ecirc;n) Gi&aacute; theo trọng lượng</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; thịt (trống từ 2-4 kg)</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">400.000/kg</span><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&agrave; thịt (m&aacute;i từ 2-4 kg) 350.000/kg</span><br /><br /><br /><span style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">LƯU &Yacute;: ĐIỆN THOẠI ĐẶT H&Agrave;NG TRƯỚC, GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI, ĐẢM BẢO G&Agrave; THUẦN CHỦNG 100%, SỐ LƯỢNG KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN.</span></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn hoàng long
   - Địa chỉ: nơ trang long_bình thạnh _sai gon
   - Điện thoại: 01208437216 - Fax: 01229530899
   - email: hoanglongpro7190@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...