Bán Gà Mái Lai Mỹ

#1
<p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">C&agrave;ng chơi đ&aacute; g&agrave; c&agrave;ng lỗ, c&agrave;ng lỗ c&agrave;ng bị vợ chửi. Nay giải nghệ kh&ocirc;ng chơi đ&aacute; g&agrave; nữa, nhượng lại ae một d&agrave;n g&agrave; m&aacute;i tre lai mỹ cực kỳ xuất xắc. AE ai th&iacute;ch th&igrave; li&ecirc;n hệ nhe, <span style="font-size: large"><strong>A Tiến, sdt: 01868288365</strong></span>, ae muốn xem g&agrave; th&igrave; điện thoại cho m&igrave;nh hoặc xuống địa chỉ <strong>778 Nguyễn Duy Trinh, p B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Q2, TPHCM</strong>. M&igrave;nh upload một số ảnh mấy ẻm l&ecirc;n cho ae chi&ecirc;m ngưỡng.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #ff0000">Em n&agrave;y gi&aacute; 1,500,000 vnd</span></strong></span></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_oze1362278836.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fij1362278342.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uzq1362278703.JPG" /></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hhh1362278676.JPG" /></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ids1362278731.JPG" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">Em n&agrave;y gi&aacute; 1,500,000 vnd</span></span></strong></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jfi1362278784.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_omx1362278808.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jji1362278601.jpg" /></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vko1362278757.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dmd1362278648.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_btz1362278624.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><strong>Em n&agrave;y gi&aacute; 2,000,000 vnd</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jlh1362278881.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_kxk1362278958.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dkz1362369108.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_pry1362278984.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uqb1362279015.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fbs1362278914.JPG" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Hoàng Tiến
- Địa chỉ: 778 Nguyễn Duy Trinh, p Bình Trung Đông Q2 TPHCM
- Điện thoại: 01868288365 - Fax:
- email: phamhoangtien59@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH