• Bán Gà Mái Tre Lai Mỹ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 5/3/13

  1. phamhoangtien59 Nhà nông nghiệp dư

   <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">C&oacute; v&agrave;i em g&agrave; m&aacute;i tre lai mỹ cần b&aacute;n, bổn dữ, may độ. AE ai th&iacute;ch th&igrave; li&ecirc;n hệ nhe, <span style="font-size: large"><strong>01868</strong></span></span></span><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large"><strong>288365</strong></span>(Tiến), ae muốn xem g&agrave; th&igrave; điện thoại cho m&igrave;nh hoặc xuống địa chỉ <strong>778 </strong></span></span><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><strong>Nguyễn Duy Trinh, p B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Q2, TPHCM</strong>. M&igrave;nh upload một số ảnh mấy ẻm l&ecirc;n cho ae chi&ecirc;m ngưỡng.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #ff0000">Em n&agrave;y gi&aacute; 1,500,000 vnd</span></strong></span></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_oze1362278836.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fij1362278342.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uzq1362278703.JPG" /></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hhh1362278676.JPG" /></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ids1362278731.JPG" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">Em n&agrave;y gi&aacute; 1,500,000 vnd</span></span></strong></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jfi1362278784.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_omx1362278808.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jji1362278601.jpg" /></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vko1362278757.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dmd1362278648.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_btz1362278624.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><strong>Em n&agrave;y gi&aacute; 2,000,000 vnd</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jlh1362278881.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_kxk1362278958.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sgd1362278938.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_pry1362278984.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uqb1362279015.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fbs1362278914.JPG" /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Hoàng Tiến
   - Địa chỉ: 778 Nguyễn Duy Trinh, p Bình Trung Đông Q2 TPHCM
   - Điện thoại: 01868288365 - Fax:
   - email: phamhoangtien59@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...