• Bán gà nhiều cựa

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 11/11/12

  1. anhxuan911 Nhà nông nghiệp dư

   <p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Bản Cỏi, x&atilde; Xu&acirc;n Sơn nơi c&oacute; người Dao Tiền sinh sống l&agrave; bản c&oacute; số lượng g&agrave; nhiều cựa nhiều nhất v&ugrave;ng n&agrave;y. Thực ra, số lượng g&agrave; c&oacute; đủ ch&iacute;n cựa rất &iacute;t. Thường g&agrave; c&oacute; bảy cựa l&agrave; nhiều n&ecirc;n gọi l&agrave; g&agrave; nhiều cựa l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">G&agrave; nhiều cựa c&oacute; th&acirc;n h&igrave;nh nhỏ nhắn v&agrave; trong kh&ocirc;ng kh&aacute;c so với g&agrave; thường l&agrave; mấy. Giống g&agrave; n&agrave;y lạ ở chỗ ngay từ khi mới nở từ trong trứng ra ch&acirc;n ch&uacute;ng đ&atilde; mọc rất nhiều cựa. Cựa của ch&uacute;ng tr&ocirc;ng giống như những ng&oacute;n ch&acirc;n nhỏ mọc ra. Khi g&agrave; biết g&aacute;y, được 8-9 th&aacute;ng cựa nh&uacute; r&otilde; l&ecirc;n th&agrave;nh h&agrave;ng. Điều đặc biệt l&agrave; những chiếc cựa n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng c&oacute; ở những ch&uacute; g&agrave; trống khoẻ khoắn m&agrave; c&ograve;n c&oacute; ở g&agrave; m&aacute;i. Trong cũng một lứa, c&oacute; những con g&agrave; c&oacute; nhiều cựa, c&oacute; con lại kh&ocirc;ng c&oacute; cựa n&agrave;o. Những con nhiều cựa thường rất hiếu chiến, nhất l&agrave; g&agrave; trống. Trọng lượng của g&agrave; trưởng th&agrave;nh nặng khoảng 1,5-1,8 kg.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Thịt g&agrave; nhiều cựa ngọt lừ, khi ăn cho người ta cảm gi&aacute;c th&uacute; vị những rất kh&oacute; tả th&agrave;nh lời. Vị ngon ngọt của g&agrave; c&agrave;ng trở n&ecirc;n ri&ecirc;ng biệt v&agrave; hấp dẫn khi được người bản xứ ăn k&egrave;m với ngọn đu đủ luộc. Vị nhằn nhặn đắng của đu đủ kh&ocirc;ng l&agrave;m &aacute;t đi độ ngọt ng&agrave;o của thịt g&agrave; m&agrave; tr&aacute;i lại c&agrave;ng l&agrave;m tăng th&ecirc;m vị b&ugrave;i, thơm của thịt l&agrave;m ai đ&atilde; &ldquo;tr&oacute;t&rdquo; thưởng thức một lần th&igrave; nhớ da diết hương vị đặc biệt đ&oacute;. X&eacute; từng miếng thịt, th&ecirc;m ngọn đu đủ, nhắm c&ugrave;ng ch&eacute;n rượu hoẵng (một loại rượu được ủ bằng men l&aacute; rừng theo c&ocirc;ng thức ri&ecirc;ng của người Dao), bỗng c&oacute; cảm gi&aacute;c &ecirc;m như nhung nơi đầu lưỡi l&agrave;m người du kh&aacute;ch ng&acirc;y ngất.</font></p><p><font size="5"><font face="Times New Roman"><span /></font></font></p><p><font size="5"><font face="Times New Roman">B&agrave; con , c&ocirc;, b&aacute;c gần xa quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu về giống xin đến với trại của gia đ&igrave;nh t&ocirc;i để được tư vấn về kỹ thuật v&agrave; được cung cấp những con giống tốt nhất.<br />Xin li&ecirc;n hệ : B&aacute;c Quỳ</font></font><br /><font face="Times New Roman" size="5">Đ/ C : </font><font face="Times New Roman" size="5">Khu T&acirc;n Tiến Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn tỉnh Ph&uacute; ThọĐ/T : 0915.148.468 / 0983.413.268 </font><br /><br /></p><br /><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Xuân
   - Địa chỉ: TT Thanh Sơn
   - Điện thoại: 0915148468 - Fax: 0983413268
   - email: anhxuan911@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...