ban ga noi ga tre da tien

#1
<div><br /></div><div>M&igrave;nh c&oacute; 2 con g&agrave; n&ograve;i nu&ocirc;i để đ&aacute; nhưng t&agrave;i ch&iacute;nh eo hẹp n&ecirc;n m&igrave;nh đăng b&aacute;n 1 trong 2 con. ae thấy con n&agrave;o hợp th&igrave; alo chủ g&agrave; 01267227321. g&agrave; m&igrave;nh nu&ocirc;i để đ&aacute; n&ecirc;n ae y&ecirc;n t&acirc;m nguồn gốc. g&agrave; c&oacute; sao n&oacute;i vậy, ae n&agrave;o đến mua m&agrave; m&igrave;nh n&oacute;i kh&ocirc;ng đ&uacute;ng m&igrave;nh ho&agrave;n trả lại tiền 100% tặng ae con g&agrave; lun. uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu.</div><p> Ms1: nặng 2kg4 c&oacute; nước nu&ocirc;i, v&agrave;o tay săn g&agrave;, canh n&eacute;, đ&aacute; đ&ograve;n sau, ch&acirc;n cựa, l&ocirc;ng h&igrave;nh đẹp kh&ocirc;ng ch&ecirc;.</p><p>&nbsp;Xin mượn tấm ảnh tr&ecirc;n mạng minh họa, dt bị hư (g&agrave; m&igrave;nh ở ngo&agrave;i đẹp hơn ngen ae, đảm bảo)</p><p>&nbsp;Gi&aacute;. 2T</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Ms2: 2kg4 mặt s&aacute;t thủ, kh&ocirc;n g&agrave;, nhanh lẹ, miệng đ&aacute; l&ocirc;ng, g&agrave; mới nu&ocirc;i đ&ograve;n đ&aacute; chưa mạnh như Ms1.</p><p>Gi&aacute; 1,5T&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;Ms3. G&agrave; tre m&atilde; lại lai mĩ, 11 th&aacute;ng, g&agrave; đẹp. (H&igrave;nh thật)</p><p>&nbsp;Gi&aacute; 750K</p><p></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quoc Phi Dang
- Địa chỉ: Tra Vinh
- Điện thoại: 01267227321 - Fax:
- email: jaclieu@yahoo.com
 

hoang khang

Nhà nông nghiệp dư
#2
Chỉ xem được hình con thứ 2. Mình đang quan tâm con mái lại lai mỹ, cho Hoàng Khang xin tấm ảnh vào PM nhé. Được Hoàng Khang ok ngay. Mong tin.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH