Bán Gà Phoenix con giống nhỏ mini

anh Cuội

Nhà nông tập sự
#7
Sửa ảnh phụ chủ thớt:
Gà Mái nhỏ như chim bồ câu
Đàn gà con nhạnTrống mầu
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH