Bán Gà Thịt - Gà Con - Trứng Gà Ta tại Tây Ninh

#1
Bán Gà Thịt - Gà Con - Trứng Gà Ta Tại Tây Ninh.
Địa Chỉ: số 7 hẻm 4 QL22B, Bình Long, Thái Bình, châu Thành, Tây Ninh.
SĐT: 0162 942 6489 - 0121 915 9283 Gặp Cô Lý. 

trancongthanhtn

Nhà nông tập sự
#3
Bán Gà Thịt - Gà Con - Trứng Gà Ta Tại Tây Ninh.
Địa Chỉ: số 7 hẻm 4 QL22B, Bình Long, Thái Bình, châu Thành, Tây Ninh.
SĐT: 0162 942 6489 - 0121 915 9283 Gặp Cô Lý.


Ban co ban trung ga giong ko. Ga cua ban la ga ta rac hay lai. Ban ban trung giong bao nhieu mot trung. Neu ban co trung giong ga ta lai noi thi minh mua 1000 trung.. lien he Thanh : 0909865628, 0908169548
hoac email: trancongthanhtn@yahoo.com.vn
 
#9
Bố là gà đông tảo lai còn mẹ là gà ta. chất luongj thịt dai ngon giá bán sang là 85.000đ/1kg.
[DOUBLEPOST=1471405167,1471403391][/DOUBLEPOST]
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH