• bán gấp đất trang trại

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 6/10/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. thu Guest

   <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Cần b&aacute;n gấp dự &aacute;n trang trại.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Hiện gia đ&igrave;nh đang cần b&aacute;n gấp khu trang trại &ndash; x&acirc;y dựng&nbsp; với mục đ&iacute;ch đầu tư ph&aacute;t triển sản xuất kinh doanh theo m&ocirc; h&igrave;nh nh&agrave; vườn điển h&igrave;nh xanh &ndash; sạch &ndash; với c&ocirc;ng nghệ đầu tư khu vực điện quang năng, tiết kiệm điện, bảo vệ m&ocirc;i trường..</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Quy m&ocirc; trang trại:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Tổng diện t&iacute;ch trang trại: 77.934 m&sup2;, bao gồm phần x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng v&agrave; phần x&acirc;y dựng trại g&agrave; theo m&ocirc; h&igrave;nh EVAP, văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc, nh&agrave; nghỉ, nh&agrave; xưởng, trạm biến &aacute;p&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Hồ sơ giấy tờ đầy đủ, hợp lệ.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Mọi th&ocirc;ng tin r&otilde; hơn về dự &aacute;n cũng như gi&aacute; b&aacute;n dự &aacute;n, xin gọi <strong>090 6843 014</strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: thu
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: 0906843014 - Fax:
   - email: dinh.mythu@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...