• Bán giá Sĩ gà Đông Cảo Thịt_Giống và Trĩ đỏ Giống _Thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/3/12

  1. vuonchimyeu Nhà nông tập sự

   <p><strong><font size="3">trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;m ơn sự ủng hộ qu&yacute; kh&aacute;ch thời gian qua.</font></strong></p><p><strong><font size="3">Nay ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp với gi&aacute; Sĩ G&agrave; Đ&ocirc;ng Cảo thịt v&agrave; giống, c thể:</font></strong></p><p><strong><font size="3">- G&agrave; giống loai 1th&aacute;ng tuổi: gi&aacute; b&aacute;n lẻ 230.000-250.000d/con</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gi&aacute; b&aacute;n Sĩ 220.000d/con</font></strong></p><p><strong><font size="3">- G&agrave; thịt loại từ 2kg 8-3kg2, gi&aacute; b&aacute;n Sĩ 350.000d/kg.</font></strong></p><p><strong><font size="3">Với Trĩ giống loại đ&atilde; cứng c&aacute;p ( 10ng&agrave;y -1/2 th&aacute;ng tuổi), gi&aacute; : 200.000d/con</font></strong></p><p><strong><font size="3">Trĩ thịt xin li&ecirc;n hệ cụ thể để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.</font></strong></p><p><strong><font size="3">C&aacute;m ơn nhiểu c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m. Tiện thể xin up d&ugrave;m nha, Thanks.</font></strong></p><p><strong><font size="3">Xin LH: 0908.37 99 47, gặp Th&aacute;i.</font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Xuân Thái
   - Địa chỉ: saigon
   - Điện thoại: 0908.37 99 47 - Fax:
   - email: thaituansg@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...