• bán giống cá điêu hồng - giống ếch tại nghệ an

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 30/3/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div>&nbsp;hi&ecirc;̣n trang trại chúng t&ocirc;i có gi&ocirc;́ng cá đi&ecirc;u h&ocirc;̀ng đơn tính ,gi&ocirc;́ng &ecirc;́ch thái lan &nbsp;ch&acirc;́t lượng gi&ocirc;́ng t&ocirc;́t ,nu&ocirc;i nhanh lớn ít b&ecirc;̣nh cung c&acirc;́p cho bà con trong và ngoài tỉnh ,giá gi&ocirc;́ng như sau . cá đi&ecirc;u h&ocirc;̀ng cỡ gi&ocirc;́ng 10 cm giá 400 đ/ con &nbsp;cỡ gi&ocirc;́ng 12 cm &nbsp;giá 500 đ/con. giá &nbsp;&ecirc;́ch &nbsp;1000 /con , &nbsp;đ&ecirc;́n với trang trại chúng t&ocirc;i ngoài vi&ecirc;̣c có con gi&ocirc;́ng ch&acirc;́t lượng &nbsp;, bà con sẽ được kỹ sư thủy sản có kinh nghi&ecirc;̣m nu&ocirc;i các d&ocirc;́i tượng này &nbsp;ph&aacute;t tài li&ecirc;̣u nu&ocirc;i mi&ecirc;̃n phí và hướng d&acirc;̉n kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i cụ th&ecirc;̉ cho từng đ&ocirc;́i &nbsp;tượng nu&ocirc;i,ngoài ra trong quá trình nu&ocirc;i b&acirc;́t cứ lúc nào c&acirc;̀n sự h&ocirc;̉ trợ kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i bà gọi đi&ecirc;̣n &nbsp;tới thì &nbsp; trang trại sẽ cử kỹ thu&acirc;̣t xu&ocirc;́ng tới ao nu&ocirc;i ki&ecirc;̉m tra và tư v&acirc;́n cho &nbsp;bà con đ&ecirc;̉ đạt hi&ecirc;̣u quả kinh t&ecirc;́ cao nhata ,n&ecirc;́u có nhu c&acirc;̀u nu&ocirc;i những đ&ocirc;́i tượng nu&ocirc;i này bà con vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣ theo địa chỉ sau</div><div>&nbsp;địa chi : l&ecirc; &nbsp;nguy&ecirc;n xóm trung đ&ocirc;ng xã v&acirc;n di&ecirc;n huy&ecirc;̣n nam đàn ngh&ecirc;̣ an dt &nbsp;0987707336</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê văn nguyên
   - Địa chỉ: xóm trung đông xã vân diên huyện nam đàn nghệ an
   - Điện thoại: 0987707336 - Fax:
   - email: nguyen_kdb@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...