• Bán giống cây sưa đỏ, bảo hành sưa đỏ 10 năm

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 13/2/12

  1. caysuado Nhà nông chính hiệu

   <p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 48px; font-size: xx-large">VƯỜN ƯƠM VĨNH PH&Uacute;</span>_<span style="color: #ff0000"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;C&Acirc;Y SƯA ĐỎ</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/xph1321422664.jpg"><img style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/5/medium_xph1321422664.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/gvj1321422904.jpg"><img style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/5/medium_gvj1321422904.jpg" border="0" /></a></p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Vườn ươm Vĩnh Ph&uacute; chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp giống c&acirc;y sưa l&otilde;i đỏ (huỳnh đ&agrave;n, hu&ecirc;, trắc) l&otilde;i đỏ chất lượng cao cho c&aacute;c dự &aacute;n trồng rừng, dự &aacute;n 135, c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&acirc;y xanh m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, vườn ươm sẽ bảo h&agrave;nh c&acirc;y sưa l&otilde;i đỏ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; vận chuyển tận nơi nếu KH c&oacute; nhu cầu, gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 3.800VND/c&acirc;y chưa t&iacute;nh cước vận chuyển. Th&ocirc;ng tin chi tiết xin LH,. LH: C&ocirc; Gi&aacute;o Yến, Khu 3/ Tam Quan/ Tam Đảo/ Vĩnh Ph&uacute;c., Tel: 0988797542 hoặc 0978881118. Xin cảm ơn !!!</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lăng anh thiết
   - Địa chỉ: Tam quan, tam đảo, vĩnh phúc
   - Điện thoại: 0978881118 - Fax: 0978881118
   - email: caysuado@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...