• BÁN GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ, CÂY SƯA ĐỎ CÔNG TRÌNH

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 26/5/12

  1. langtuyen_2007 Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="6">HỢP T&Aacute;C X&Atilde; TM V&Agrave; DỊCH VỤ TAM ĐẢO</font></p><p><font size="3">HỢP T&Aacute;C X&Atilde; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Acirc;Y SƯA GIỐNG VỚI ĐẦY ĐỦ C&Aacute;C K&Iacute;CH CỠ TỪ C&Acirc;Y CON GIỐNG, C&Acirc;Y SƯA C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH PHỤC VỤ B&Agrave; CON C&Oacute; NHU CẦU TRỒNG C&Acirc;Y SƯA, TRỒNG RỬNG<br /></font></p><p><font size="3">C&acirc;y sưa 6 th&aacute;ng tuổi cao từ 20-50cm</font></p><p><font size="3">C&acirc;y sưa tư 1.5 đến 8 năm tuổi cao từ 2 đến 8m</font></p><p><font size="3">ai c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;y sưa giống, c&acirc;y sưa c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y sưa to xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;</font></p><p><font size="4">Gặp anh tuyến: sdt 097.888.111.7</font></p><p><font size="3">Địa chỉ: khu 3 l&agrave;ng chanh tam quan - tam đảo - Vĩnh ph&uacute;c</font></p><p><font size="3">Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch</font></p><p><font size="3">Thanks!</font> <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lăng Văn Tuyến
   - Địa chỉ: Tam quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
   - Điện thoại: 0978881117 - Fax: 0978881117
   - email: langvantuyen1@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...