• Bán Giống Cây

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 11/5/12

  1. culonton Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>Hiện Tại t&ocirc;i đang cung cấp giống c&aacute;c loại c&acirc;y sau :&nbsp;</div><p>&nbsp;1. C&acirc;y sưa đỏ</p><p>2. C&acirc;y Si (sanh) loại si mốc kh&ocirc;ng phải si(sanh) Nam Điền Hưng Y&ecirc;n( đ&acirc;y l&agrave; gi&ograve;ng si sanh c&oacute; gi&aacute; trị nhất)</p><p>3. C&acirc;y lộc Vừng</p><p>4. C&acirc;y sung&nbsp;</p><p>&nbsp;5. C&acirc;y địa lan</p><p>6. Hoa Đỗ Quy&ecirc;n ( t&ocirc;i c&oacute; 200 lo&agrave;i )&nbsp;</p><p>7. C&aacute;c Loại T&ugrave;ng ( cối, tuyết, la h&aacute;n..)</p><p>8. C&acirc;y đ&agrave;o giống ( đ&agrave;o phai c&aacute;nh k&eacute;p, c&aacute;nh đơn, Đ&agrave;o Đỏ( đ&agrave;o B&iacute;ch), đ&agrave;o Thất thốn)</p><p>9. Giống C&acirc;y Th&ocirc;ng</p><p>10. Giống C&acirc;y Hồng</p><p>11. Giống C&acirc;y T&aacute;o Đ&agrave;i Loan</p><p>12. Giống C&acirc;y M&iacute;t Th&aacute;i lan ( ra quả quanh năm)</p><p>13. C&acirc;y Cau tứ Th&igrave; ( quả quanh Năm)</p><p>v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y giống trang tr&iacute; nh&agrave; v&agrave; l&agrave;m vườn</p><p>.....................................................................................................................</p><p>Xin Vui L&ograve;ng Li&ecirc;n Hệ : Mr LINH 0985 269 456</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Hải Linh
   - Địa chỉ: Tam Đảo - Vĩnh Phúc
   - Điện thoại: 0985269456 - Fax: 0985269456
   - email: avmylinh@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. manhbaggio

   manhbaggio Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông dân
   Có hình các loại cây trên không bạn.

   Gía sưa đỏ là như thế nào? Chuyển về Nghệ An có được không?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...