• BÁN GIỐNG CHANH DÂY TRÁI TÍM

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 7/9/11

  1. C&ocirc;ng Ty CPNN Đ&ocirc;ng Phương chuy&ecirc;n cung cấp giống <strong>chanh d&acirc;y tr&aacute;i t&iacute;m</strong> nhập khẩu trực tiếp tại Đ&agrave;i Loan. <br /> Đặc điểm: Giống gốc, năng suất cao, nhanh ra tr&aacute;i, quả to mọng. C&oacute; khả năng th&iacute;ch ứng cao với nhiều v&ugrave;ng đất, &iacute;t s&acirc;u bệnh, sinh trưởng nhanh. <br /> Nguồn gốc giống được bảo hộ c&oacute; x&aacute;c nh&acirc; của cục bảo vệ thực vật v&agrave; được cấp ph&eacute;p nhập khẩu bởi bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.<br /> vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> <br /> <strong><font color="#CC0000">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</font></strong><font color="#CC0000"><br /> </font>Trụ sở: Số 18/2X Phạm Văn Chi&ecirc;u, F.9, Quận G&ograve; Vấp, Tp HCM<br /> Điện thoại: (84-8) 62579141 - (84-8) 54270515 | Fax: (84-8) 62579140. <strong><font color="#CC0000">Hotline: 0908 005 554</font></strong><strong><font color="red"><br /> </font></strong>Email: <a href="mailto:contact@quagac.com">contact@quagac.com</a> | Website: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tuvannongnghiep.com/">http://www.tuvannongnghiep.com</a><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/59724-Ban-giong-chanh-day-trai-tim#ixzz1XEpIYsr6">http://agriviet.com/home/threads/59724-Ban-giong-chanh-day-trai-tim#ixzz1XEpIYsr6</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: legiap
   - Địa chỉ: 18/2x pham van chieu- GV
   - Điện thoại: 0904640399 - Fax:
   - email: legiap85@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...