BÁN GIỐNG CHANH DÂY TRÁI TÍM

  • Thread starter legiap85@gmail.com
  • Ngày gửi
L

legiap85@gmail.com

Guest
#1
<font face="Times New Roman">C&ocirc;ng Ty CPNN Đ&ocirc;ng Phương chuy&ecirc;n cung cấp giống <strong>chanh d&acirc;y tr&aacute;i t&iacute;m</strong> nhập khẩu trực tiếp tại Đ&agrave;i&nbsp; Loan. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Đặc điểm: Giống gốc, năng suất cao, nhanh ra tr&aacute;i, quả to mọng. C&oacute; khả năng th&iacute;ch ứng cao với nhiều v&ugrave;ng đất, &iacute;t s&acirc;u bệnh, sinh trưởng nhanh. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Nguồn gốc giống được bảo hộ c&oacute; x&aacute;c nhận của cục bảo vệ thực vật v&agrave; được cấp ph&eacute;p nhập khẩu bởi bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.Việt Nam.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><em>vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</em>:<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><em>Trụ sở</em></strong><strong>: Số 18/2X Phạm Văn Chi&ecirc;u, F.9, Quận G&ograve; Vấp, Tp HCM<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><em>Điện thoại</em></strong><strong>: (84-8) 62579141 - (84-8) 54270515&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;Fax: (84-8) 62579140. <br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><em>Di động</em></strong><strong>: 0908 005 554 &ndash; 0904 604 399<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><em>Email</em></strong><strong>: <a href="mailto:legiap85@gmail.com">legiap85@gmail.com</a> &nbsp;&nbsp;<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><em>Website</em></strong><strong>: <a href="http://www.tuvannongnghiep.com/">http://www.tuvannongnghiep.com</a>&nbsp; / <u><a href="http://www.quagac.com/">www.Quagac.com</a> </u><br /></strong></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: legiap
- Địa chỉ: 18/2x phạm văn chiêu, F.9, Gò Vấp
- Điện thoại: 0904604399 - Fax:
- email: legiap85@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH