bán giống chim trĩ đỏ, chim công và gà đông tảo

#1
<!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">Chương 1 MỞ ĐẦU </span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">1.1 Đặt vấn đề </span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Một trong những chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động quốc gia về tăng cường kiểm so&aacute;t bu&ocirc;n b&aacute;n động vật hoang d&atilde; của Ch&iacute;nh phủ l&agrave; &ldquo;x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện chương tr&igrave;nh g&acirc;y nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; trồng cấy nh&acirc;n tạo động, thực vật hoang d&atilde; để tăng thu nhập cho n&ocirc;ng d&acirc;n, g&oacute;p phần x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o v&agrave; bảo tồn đa dạng sinh học&rdquo;.</span></p> <p style="text-indent: 31.5pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nghề nu&ocirc;i chim trĩ đỏ ra đời trong những năm gần đ&acirc;y l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mới g&oacute;p phần bảo vệ nguồn gen qu&yacute; hiếm (chim trĩ đỏ vốn c&oacute; t&ecirc;n trong s&aacute;ch đỏ Việt Nam), cung cấp con giống cho c&aacute;c khu bảo tồn, c&aacute;c khu du lịch sinh th&aacute;i, nhằm bảo vệ c&aacute;c lo&agrave;i động vật hoang d&atilde;. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, thịt trĩ đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; gi&agrave;u protein, vitamin, calci, sắt... v&agrave; trứng trĩ (tuy chỉ lớn gấp 2, 3 lần so với trứng chim c&uacute;t) nhưng rất thơm ngon, bổ dưỡng. Do đ&oacute; việc nu&ocirc;i chim trĩ lấy thịt hay lấy trứng l&agrave; đều ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể, nhằm thực hiện chương tr&igrave;nh x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o v&agrave; tăng thu nhập cải thiện đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n từng bước g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của đất nước. </span></p> <p style="text-indent: 31.5pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Tuy nhi&ecirc;n nghề nu&ocirc;i chim trĩ chỉ mới bắt đầu trong v&agrave;i năm gần đ&acirc;y v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh tự ph&aacute;t, chưa c&oacute; quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i cụ thể cũng như những nghi&ecirc;n cứu về bệnh của chim trĩ trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt. Việc khảo s&aacute;t c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i v&agrave; bệnh của lo&agrave;i chim n&agrave;y l&agrave; cần thiết để c&oacute; cơ sở khoa học hỗ trợ cho người d&acirc;n nu&ocirc;i chim đạt hiệu quả cao hơn.</span></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">Chương 2 TỔNG QUAN</span></strong></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">2.1 Sơ lược giống chim trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus)</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim Trĩ đỏ - Phasianus colchicus &ndash; (tiếng Anh l&agrave; Ring-necked Pheasant -Trĩ khoang cổ, hoặc Common pheasant&ndash; trĩ thường, hoặc English pheansant &ndash; Trĩ Anh) thuộc họ trĩ (</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a title="Họ Trĩ (chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%8D_Tr%C4%A9&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext; text-decoration: none">Phasianidae</span></a></span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">) c&oacute; nhiều tr&ecirc;n thế giới, được Linnaeus ph&aacute;t hiện từ năm 1758. Trĩ đỏ (Phasianus colchicus) thuộc Lớp chim (AVES), Bộ g&agrave; (Galliformes), Họ trĩ (Phasianidae). Trĩ đỏ c&oacute; đu&ocirc;i d&agrave;i v&agrave; nhỏ, bộ l&ocirc;ng c&oacute; nhiều m&agrave;u sắc đẹp; trĩ trống trưởng th&agrave;nh c&oacute; đầu, họng v&agrave; trước cổ xanh lục, c&aacute;c phần c&ograve;n lại c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u đỏ v&agrave; n&acirc;u v&agrave;ng với c&aacute;c chấm đen, phần dưới cơ thể đặc biệt l&agrave; phần ngực c&oacute; m&agrave;u tối hơn; trĩ m&aacute;i trưởng th&agrave;nh l&ocirc;ng c&oacute; vằn, m&agrave;u n&acirc;u điểm c&aacute;c chấm đen, mắt n&acirc;u đỏ, da trần ở mặt đỏ tươi, mỏ v&agrave; ch&acirc;n m&agrave;u ng&agrave;. Đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim c&oacute; t&ecirc;n trong s&aacute;ch đỏ, thuộc lo&agrave;i động vật qu&yacute; hiếm cần được bảo vệ.</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">&nbsp; 2.2 Ph&acirc;n bố&nbsp; </span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim trĩ thường sống ở v&ugrave;ng đồi n&uacute;i thấp, c&oacute; độ cao l&ecirc;n tới 800m, nơi c&oacute; nhiều c&acirc;y cỏ, bụi rậm v&agrave; rừng th&ocirc;ng. Ở Việt Nam, trĩ ph&acirc;n bố tại Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, L&agrave;o Cai, Quảng Ninh, Y&ecirc;n B&aacute;i... Ở L&acirc;m Đồng, lo&agrave;i chim trĩ n&agrave;y xuất hiện trong những c&aacute;nh rừng ở BiDoup N&uacute;i B&agrave;, trước đ&acirc;y c&ograve;n thấy xuất hiện ở v&ugrave;ng đồi n&uacute;i thấp huyện Đức Trọng - L&acirc;m Đồng. Tr&ecirc;n thế giới, người ta từng t&igrave;m thấy trĩ ở v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Nam Trung Quốc.&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">2.3 &nbsp;Đặc điểm sinh học của chim trĩ&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim qu&yacute; hiếm c&oacute; t&ecirc;n trong S&aacute;ch đỏ Việt Nam, ch&uacute;ng c&oacute; bộ l&ocirc;ng rất đẹp. Chim trĩ một ng&agrave;y tuổi c&oacute; bộ l&ocirc;ng m&agrave;u c&aacute;nh sẻ, c&oacute; ba đường kẻ sọc chạy d&agrave;i từ đầu đến cuối th&acirc;n. Khi trưởng th&agrave;nh c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đồng nhất, chim trống m&agrave;o đỏ v&agrave; bộ l&ocirc;ng &oacute;ng mượt kh&aacute; đẹp m&agrave;u xanh lục ở đầu, họng v&agrave; trước cổ, phần l&ocirc;ng c&ograve;n lại c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u hung đỏ hay n&acirc;u v&agrave;ng. Chiều d&agrave;i th&acirc;n con trống trưởng th&agrave;nh từ 70-90cm. Chim m&aacute;i c&oacute; bộ l&ocirc;ng vằn n&acirc;u, điểm c&aacute;c chấm đen hay m&agrave;u x&aacute;m mốc, m&agrave;o thấp... Con m&aacute;i c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ hơn. Trĩ đỏ c&oacute; bộ l&ocirc;ng &oacute;ng mượt m&agrave;u v&agrave;ng, c&oacute; điểm đen nhạt đỏ, xanh, trắng. L&uacute;c trĩ c&ograve;n non kh&oacute; nhận biết l&agrave; chim trĩ hay chim cun c&uacute;t (chim trĩ với chim cun c&uacute;t khi c&ograve;n non kh&aacute; giống nhau) v&agrave;i th&aacute;ng sau mới x&aacute;c định được ch&iacute;nh x&aacute;c. </span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">Bảng 2.1 Đặc điểm ngoại h&igrave;nh chim Trĩ đỏ khoang cổ&nbsp;</span></strong></p> <div align="center"> <table width="591pt" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse" class="MsoNormalTable"> <tbody><tr> <td style="width: 89px; border: 1pt inset; padding: 0in 5.4pt" rowspan="2"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chỉ ti&ecirc;u</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td style="width: 189px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: inset inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0in 5.4pt" rowspan="2"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim Trĩ mới nở</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td style="width: 510px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: inset inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0in 5.4pt" colspan="4"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim Trĩ trưởng th&agrave;nh</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 94px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim trống</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td style="width: 200px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim m&aacute;i</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td colspan="2" style="border-width: medium medium 1pt; border-style: none none outset; border-color: -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; width: 217px"><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></td> </tr> <tr style="height: 196.15pt"> <td style="width: 89px; border-right: 1pt inset; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none inset inset; border-color: -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0in 5.4pt; height: 196.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">M&agrave;u l&ocirc;ng</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 189px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 196.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Một ng&agrave;y tuổi c&oacute; bộ l&ocirc;ng m&agrave;u c&aacute;nh sẻ, c&oacute; ba đường kẻ sọc chạy d&agrave;i từ đầu đến cuối th&acirc;n.</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 310px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 196.15pt" colspan="3"> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Bộ l&ocirc;ng &oacute;ng mượt với nhiều m&agrave;u sắc. Đầu v&agrave; cổ c&oacute; m&agrave;u xanh nhạt với 1 khoang trắng r&otilde; rệt xung quanh v&ugrave;ng cổ, giữa ngực l&agrave; 1 m&agrave;u đỏ t&iacute;a đậm, c&aacute;c v&ugrave;ng b&ecirc;n cạnh c&oacute; m&agrave;u s&aacute;ng hơn, hai b&ecirc;n sườn c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng nhạt với c&aacute;c vết đen tr&ecirc;n diện rộng. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đu&ocirc;i nhỏ v&agrave; d&agrave;i, l&ocirc;ng đu&ocirc;i c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng oliu (n&acirc;u v&agrave;ng nhạt) với c&aacute;c sọc ngang rộng m&agrave;u đen.</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 200px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 196.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Bộ l&ocirc;ng m&agrave;u vằn n&acirc;u, điểm c&aacute;c chấm đen hay m&agrave;u x&aacute;m mốc. L&ocirc;ng cổ m&agrave;u n&acirc;u v&agrave; đen kẻ sọc quanh chỏm đầu, với c&aacute;c đường viền c&oacute; m&agrave;u hạt dẻ. C&aacute;c l&ocirc;ng ph&iacute;a sau lưng v&agrave; ngực m&agrave;u lốm đốm c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u đen. Phần bụng c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u nhạt. L&ocirc;ng đu&ocirc;i ngắn, d&agrave;y kh&iacute;t c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng sẫm v&agrave; đen.</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 80.95pt"> <td style="width: 89px; border-right: 1pt inset; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none inset inset; border-color: -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0in 5.4pt; height: 80.95pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đầu, cổ, mắt</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 189px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 80.95pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đầu nhỏ, cổ ngắn, mắt m&agrave;u n&acirc;u đỏ.</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 310px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 80.95pt" colspan="3"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đầu hơi to, cổ thon, ngắn, tr&ecirc;n đỉnh đầu c&oacute; mũ sừng bằng l&ocirc;ng vũ m&agrave;u xanh đen, cao 1,5 - 2cm. </span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mắt m&agrave;u n&acirc;u đỏ.</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 200px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 80.95pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đầu nhỏ, cổ thon nhỏ, ngắn giống cổ g&agrave;.</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mắt m&agrave;u n&acirc;u đỏ.</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> </tr> <tr style="height: 89.35pt"> <td style="width: 89px; border-right: 1pt inset; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none inset inset; border-color: -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0in 5.4pt; height: 89.35pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mỏ v&agrave; ch&acirc;n</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 189px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 89.35pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mỏ v&agrave; ch&acirc;n m&agrave;u hồng. Mỏ ngắn, ch&acirc;n cao, b&agrave;n ch&acirc;n c&oacute; 4 ng&oacute;n.</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 310px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 89.35pt" colspan="3"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mỏ v&agrave; ch&acirc;n m&agrave;u ng&agrave;, mỏ ngắn, nhọn v&agrave; khỏe, ch&acirc;n c&oacute; cựa.</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 200px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none inset inset none; border-color: -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 89.35pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mỏ ngắn, nhọn v&agrave; khỏe, ch&acirc;n cao, ch&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; cựa, m&agrave;u ng&agrave;. </span></p> </td> </tr> <tr style="height: 0px"> <td style="border: medium none; width: 89px"><br /></td> <td style="border: medium none; width: 189px"><br /></td> <td style="border: medium none; width: 94px"><br /></td> <td style="border: medium none; width: 200px"><br /></td> <td style="border: medium none; width: 17px"><br /></td> <td style="border: medium none; width: 200px"><br /></td> </tr> </tbody></table> </div> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br /> <strong><span style="color: red">2.4 T&igrave;nh h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i chim trĩ đỏ ở Việt Nam&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ở c&aacute;c nước ch&acirc;u &Acirc;u, Mỹ, chim trĩ đỏ được nu&ocirc;i để thả v&agrave;o rừng phục vụ m&ocirc;n thể thao giải tr&iacute; săn bắn. Nhưng ở c&aacute;c nước ch&acirc;u &Aacute;, n&oacute; thường được nu&ocirc;i để lấy thịt. Chim trĩ đỏ đ&atilde; được nu&ocirc;i phổ biến như c&aacute;c loại gia cầm th&ocirc;ng thường. Đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong tất cả c&aacute;c loại gia cầm. Với hai thị trường ti&ecirc;u thụ song song kh&aacute; hiệu quả đ&oacute; l&agrave; cung cấp thương phẩm v&agrave; con giống cho thị trường chim cảnh. Tại Việt Nam chim trĩ đỏ khoang cổ hiện c&ograve;n rất &iacute;t trong tự nhi&ecirc;n (c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; hiếm trong những năm gần đ&acirc;y, nguy&ecirc;n nh&acirc;n do nạn săn bắn bừa b&atilde;i, t&agrave;n ph&aacute; rừng&hellip;). V&igrave; vậy chim trĩ đỏ khoang cổ đ&atilde; được liệt v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c lo&agrave;i động vật qu&yacute; hiếm cần được bảo vệ. Trong nhữnng năm qua phong tr&agrave;o nu&ocirc;i trĩ đỏ tại nước ta mới chỉ dừng lại ở mức nu&ocirc;i &nbsp;l&agrave;m kiểng , tự ph&aacute;t chưa c&oacute; tổ chức n&agrave;o nu&ocirc;i theo quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp như c&aacute;c nước kh&aacute;c . </span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">2.5 Giới thiệu sơ lược về trại chăn nu&ocirc;i chim trĩ đỏ ở G&ograve; C&ocirc;ng Đ&ocirc;ng - Tiền Giang&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Trại được x&acirc;y dựng gồm c&oacute; 4 d&atilde;y chuồng: mỗi d&atilde;y chuồng c&oacute; diện t&iacute;ch l&agrave; 1200m<sup>2</sup>; trong đ&oacute; d&atilde;y chuồng 1 nu&ocirc;i chim sinh sản, d&atilde;y chuồng 2 v&agrave; 3 được d&ugrave;ng để &uacute;m chim con v&agrave; chim dưới 3 th&aacute;ng tuổi, d&atilde;y chuồng 4 được d&ugrave;ng để nu&ocirc;i chim giai đoạn 3 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n. </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chủ trại chim trĩ l&agrave; &ocirc;ng Trương Văn ph&uacute;c ngụ tại Ấp 2, X&atilde; T&acirc;n T&acirc;y, Huyện G&ograve; C&ocirc;ng Đ&ocirc;ng, Tỉnh Tiền Giang. &Ocirc;ng Ph&uacute;c đạt danh hiệu n&ocirc;ng d&acirc;n sản xuất giỏi 2 năm liền l&agrave; nhờ sự t&igrave;m t&ograve;i học hỏi v&agrave; d&aacute;m mạnh dạn t&igrave;m giống mới để nu&ocirc;i nhằm g&oacute;p phần l&agrave;m gi&agrave;u cho gia đ&igrave;nh v&agrave; tạo nguồn thu nhập cho những hộ gia đ&igrave;nh l&acirc;n cận. &Ocirc;ng Trương Văn Ph&uacute;c cho biết gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống l&agrave;m N&ocirc;ng nghiệp, &ocirc;ng đ&atilde; nu&ocirc;i rất nhiều con như: nu&ocirc;i b&ograve; (sinh sản, lấy thịt), nu&ocirc;i chồn hương, nu&ocirc;i nhiều loại g&agrave; như g&agrave; ta, g&agrave; Sao, g&agrave; H&rsquo;m&ocirc;ng, g&agrave; Ai Cập, g&agrave; đ&ocirc;ng tảo, chim c&ocirc;ng, chim trĩ đỏ....</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">2.6 Thời kỳ đẻ trứng v&agrave; kỹ thuật ấp nở&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim trĩ giống b&igrave;nh qu&acirc;n sau khi nu&ocirc;i đến 8 th&aacute;ng tuổi c&oacute; thể đẻ trứng. Thời gian đẻ thường từ đầu th&aacute;ng 1 &acirc;m lịch đến khoảng th&aacute;ng 4 &acirc;m lịch, sau đ&oacute; chim trĩ ngừng đẻ khoảng 1 th&aacute;ng rồi tiếp tục đẻ lứa thứ 2 đến khoảng th&aacute;ng 8 &acirc;m lịch th&igrave; nghỉ. B&igrave;nh qu&acirc;n mỗi năm 1 chim m&aacute;i c&oacute; thể đẻ từ l&agrave; 90 &ndash; 95 quả trứng. Với c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc nước ta nơi c&oacute; m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i chim thường đẻ muộn hơn, thường chim trĩ&nbsp; bắt đầu đẻ khi v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n ấp &aacute;p. C&aacute;c tỉnh khu vực ph&iacute;a Nam nơi c&oacute; thời tiết nắng ấm, m&ugrave;a đẻ của chim trĩ thường sớm hơn v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i hơn. Ngo&agrave;i ra, thời gian đẻ c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o kỹ thuật nu&ocirc;i, chế độ cho ăn v&agrave; quản l&yacute; vật nu&ocirc;i...</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim trĩ trong tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng tự ấp trứng, chim thường đẻ nhờ v&agrave;o tổ chim kh&aacute;c. V&igrave; vậy khi đưa v&agrave;o nu&ocirc;i trong m&ocirc;i trường nh&acirc;n tạo ta phải d&ugrave;ng t&aacute;c nh&acirc;n phụ để ấp trứng cho chim. Tỉ lệ nở phụ thuộc v&agrave;o nhiều&nbsp; yếu tố: l&agrave; chất lượng ph&ocirc;i trứng v&agrave; kỹ thuật ấp.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Thường c&oacute; 2 c&aacute;ch cơ bản để ấp trứng chim trĩ:</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: blue">2.6.1 Ấp trứng tự nhi&ecirc;n.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ấp trứng tự nhi&ecirc;n l&agrave; d&ugrave;ng vật nu&ocirc;i kh&aacute;c c&oacute; th&acirc;n nhiệt v&agrave; điều kiện ấp nở tương tự (g&agrave; đất, g&agrave; tre, g&agrave; ri, g&agrave; t&agrave;u v&agrave;ng...). H&igrave;nh thức ấp trứng tự nhi&ecirc;n chỉ c&ograve;n th&iacute;ch hợp với chăn nu&ocirc;i gia đ&igrave;nh, quy m&ocirc; nhỏ, tự t&uacute;c v&agrave; kh&oacute; &aacute;p dụng cho nu&ocirc;i quy m&ocirc; lớn. </span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: blue">2.6.2 Ấp trứng nh&acirc;n tạo.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Sử dụng loại m&aacute;y ấp trứng gia cầm th&ocirc;ng thường để ấp. Thời gian ấp nở khoảng 24 -25 ng&agrave;y, nhiệt độ ấp khoảng 37 - 38<sup>0</sup>C (quy tr&igrave;nh ấp trứng chim trĩ giống như quy tr&igrave;nh ấp trứng g&agrave;). Ấp trứng nh&acirc;n tạo mang lại lợi &iacute;ch kinh tế cao, tiến h&agrave;nh ấp trứng, sản xuất giống quanh năm với quy m&ocirc; lớn.</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chương 3&nbsp; Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">3.1 Điều kiện kh&iacute; hậu, chuồng trại v&agrave; mật độ chăn nu&ocirc;i&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim trĩ th&iacute;ch nghi tốt ở nhiều điều kiện địa h&igrave;nh v&agrave; v&ugrave;ng kh&iacute; hậu tho&aacute;ng m&aacute;t. Việc l&agrave;m chuồng trại nu&ocirc;i chim trĩ kh&aacute; đơn giản, ta &nbsp;c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c khu chuồng nu&ocirc;i cũ, chuồng heo, chuồng b&ograve;, chuồng g&agrave;&hellip; miễn sao đảm bảo vệ sinh, tho&aacute;ng m&aacute;t, v&agrave; k&iacute;n để chim kh&ocirc;ng bay đi mất.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">+ Với chim non từ 1 - 3 th&aacute;ng tuổi: nu&ocirc;i, &uacute;m trong chuồng lưới mắt c&aacute;o, hoặc r&atilde;i trấu, hạn chế tiếp đất, nu&ocirc;i ở nơi k&iacute;n gi&oacute; v&agrave; đảm bảo tốt nhất về c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh.</span></p> <p style="margin: 0in -8.65pt 0.0001pt 9pt; text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mật độ nu&ocirc;i: Chim 0 &ndash; 30 ng&agrave;y tuổi : 25 - 40 con/m2 </span></p> <p style="margin: 0in -8.65pt 0.0001pt 9pt; text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chim 30 &ndash; 60 ng&agrave;y tuổi : 15 &ndash; 25 con/m2</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">+ L&agrave;m chuồng cho chim lớn: N&ecirc;n chia chuồng th&agrave;nh nhiều &ocirc; kh&aacute;c nhau để tiện cho c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; v&agrave; theo d&otilde;i bệnh tật cũng như qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của chim: </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Tường v&acirc;y c&oacute; thể x&acirc;y hoặc d&ugrave;ng lưới B40, lưới mắt c&aacute;o. Tr&ecirc;n n&oacute;c sử dụng c&aacute;c loại tấm lợp broxi măng hoặc vật liệu rẻ tiền sẵn c&oacute; tại địa phương. Miễn sao đảm bảo chim kh&ocirc;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;i.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nền chuồng được trải một phần hoặc to&agrave;n bộ c&aacute;t (sử dụng loại c&aacute;t v&agrave;ng) bề d&agrave;y của c&aacute;c kho&atilde;ng 10-20cm để chim tắm c&aacute;t v&agrave; l&agrave;m ổ đẻ. Phần c&ograve;n lại c&oacute; thể sự dụng bằng nền b&ecirc; t&ocirc;ng, hoặc trồng cỏ trong khoảng s&acirc;n chơi.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;mật độ nu&ocirc;i: chim hậu bị ( từ 4-8 th&aacute;ng) 4 đến 6 con/m2</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chim sinh sản (tr&ecirc;n 8 th&aacute;ng) 1 đến 2 con/m2</span></p><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">3.2 Y&ecirc;u cầu nhiệt độ chuồng nu&ocirc;i </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim con khả năng tự điều chỉnh th&acirc;n nhiệt trong 2 tuần đầu k&eacute;m do vậy việc giữ ấm theo nhu cầu sinh l&yacute; trong c&aacute;c tuần đầu rất quan trọng. Nếu kh&ocirc;ng đảm bảo đủ nhiệt độ tỷ lệ nu&ocirc;i sống, khả năng sinh trưởng sẽ bị ảnh hưởng c&aacute;c bệnh h&ocirc; hấp, ti&ecirc;u h&oacute;a dễ ph&aacute;t sinh.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Thiết bị sưởi ấm: c&oacute; thể d&ugrave;ng b&oacute;ng điện, b&oacute;ng hồng ngoại. </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i phải quan s&aacute;t phản ứng của chim đối với nhiệt độ.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nếu chim tập trung gần nguồn nhiệt, chen lấn chồng đống l&ecirc;n nhau l&agrave; chuồng nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đủ nhiệt độ l&agrave; chim bị lạnh.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nếu chim tản xa nguồn nhiệt nh&aacute;o nh&aacute;t, kh&aacute;t nước, h&aacute; mỏ để thở l&agrave; bị qu&aacute; n&oacute;ng cần phải điều chỉnh giảm nhiệt độ.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nếu chim tụm lại một ph&iacute;a l&agrave; bị gi&oacute; l&ugrave;a rất nguy hiểm, cần phải che lại hướng gi&oacute; thổi.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Khi đủ nhiệt chim ăn uống b&igrave;nh thường, ngủ, nghỉ tản đều.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">3.3 Thức ăn&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-right: -8.65pt; text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Thức ăn d&ugrave;ng cho chim l&agrave; Thức ăn c&ocirc;ng nghiệp cho g&agrave;. Cho chim ăn tự do hoặc cho ăn theo giời (Trong 2 tuần lễ đầu cho chim ăn 4 lần/ng&agrave;y v&agrave;o l&uacute;c 6giờ, 11 giờ, 15 giờ v&agrave; 20 giờ. Từ tuần thứ 3 trở đi cho chim ăn 2 lần/ng&agrave;y v&agrave;o l&uacute;c 6 giờ v&agrave; 13 giờ.)</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim từ 3 tuần trở l&ecirc;n ta cho chim ăn th&ecirc;m rau xanh như: rau muống, rau lan, chuối c&acirc;y, lục b&igrave;nh, cỏ non c&aacute;c loại....v&agrave; một số c&ocirc;n tr&ugrave;ng như: s&acirc;u gạo, m&oacute;i, mọt, dế, t&ocirc;m t&eacute;p nhỏ...</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><a name="_Toc321916226"></a><a name="_Toc321476470"></a><a name="_Toc320189428"></a><a name="_Toc289775191"></a><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">3.4 Quy tr&igrave;nh ti&ecirc;m ph&ograve;ng vaccine</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim trĩ đỏ l&agrave; lo&agrave;i động vật hoang d&atilde; qu&yacute; hiếm, với những đặc t&iacute;nh ri&ecirc;ng của lo&agrave;i. Chim trĩ th&iacute;ch nghi tốt trong m&ocirc;i trường nu&ocirc;i nh&acirc;n tạo, dễ nu&ocirc;i, dễ chăm s&oacute;c v&agrave; &iacute;t bệnh tật. Trong suốt thời gian theo d&otilde;i ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa ph&aacute;t hiện chim trĩ mắc c&aacute;c bệnh truyền nhiễm tr&ecirc;n gia cầm như: bệnh Gumboro, bệnh Newcastle, bệnh tụ huyết tr&ugrave;ng, bệnh đậu&hellip;vv. Tuy nhi&ecirc;n ph&ograve;ng bệnh bằng vaccine được &aacute;p dụng l&agrave; cần thiết cho lo&agrave;i chim trĩ n&agrave;y. Lịch chủng ngừa vaccine đối với c&aacute;c bệnh: Newcastle, Gumboro, C&uacute;m H5N1 được tr&igrave;nh b&agrave;y qua Bảng 4.2</span></p> <span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br /> </span> <p class="Bng"><a name="_Toc321916355"></a><a name="_Toc321916288"></a><a name="_Toc289775254"></a><a name="_Toc268993127"></a><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%">Bảng 4.1 Lịch ti&ecirc;m ph&ograve;ng vaccine</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%" /></p> <table width="444.8pt" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse; border: medium none" class="MsoNormalTable"> <tbody><tr style="height: 28.15pt"> <td style="width: 84px; border-color: windowtext white; border-style: solid; border-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ng&agrave;y tuổi</span></p> </td> <td style="width: 185px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext white windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Loại vaccine</span></p> </td> <td style="width: 194px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext white windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">T&ecirc;n vaccine</span></p> </td> <td style="width: 130px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext white windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đường cấp</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 28.15pt"> <td valign="top" style="width: 84px; border-right: 1pt solid white; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color white white; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">5</span></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">7</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 185px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white white -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Newcastle lần 1</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đậu g&agrave;</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 194px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white white -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Lasota</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đậu g&agrave;</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 130px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white white -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nhỏ mắt, mũi</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Xuy&ecirc;n c&aacute;nh</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 28.15pt"> <td valign="top" style="width: 84px; border-right: 1pt solid white; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color white white; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">14</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 185px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white white -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Gumboro</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 194px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white white -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Medivac Gumboro A</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 130px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white white -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 28.15pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nhỏ miệng </span></p> </td> </tr> <tr style="height: 41.35pt"> <td valign="top" style="width: 84px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color white windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 41.35pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">21</span></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">42</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 185px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 41.35pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Newcastle lần 2</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; C&uacute;m H5N1</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 194px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 41.35pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">lasota </span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">influenza virus</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 130px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color white windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 41.35pt"> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Nhỏ mắt</span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">ti&ecirc;m dưới da cổ</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">Chương 5 KẾT LUẬN &nbsp;</span></strong></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Đặc điểm ngoại h&igrave;nh</span></p> <p style="text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim Trĩ 01 ng&agrave;y tuổi c&oacute; bộ l&ocirc;ng m&agrave;u c&aacute;nh sẻ, c&oacute; ba đường kẻ sọc chạy d&agrave;i từ đầu đến cuối th&acirc;n.</span></p> <p style="text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Khi trưởng th&agrave;nh c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đồng nhất, chim trống m&agrave;o đỏ v&agrave; bộ l&ocirc;ng &oacute;ng mượt, m&agrave;u xanh lục ở đầu, họng v&agrave; trước cổ, phần l&ocirc;ng c&ograve;n lại c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u hung đỏ hay n&acirc;u v&agrave;ng. </span><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim m&aacute;i c&oacute; bộ l&ocirc;ng vằn n&acirc;u, điểm c&aacute;c chấm đen hay m&agrave;u x&aacute;m mốc.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Qui tr&igrave;nh nu&ocirc;i</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chuồng nu&ocirc;i đơn giản, tận dụng chuồng heo, chuồng b&ograve;, chuồng g&agrave;,...</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim từ 1- 4 tuần nu&ocirc;i tr&ecirc;n lồng &uacute;m bằng lưới mắt c&aacute;o. Chim tr&ecirc;n 4 tuần, nền chuồng trải c&aacute;t v&agrave;ng v&agrave; v&acirc;y bằng lưới B40, để chim kh&ocirc;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;i.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mật độ nu&ocirc;i: Chim 0 &ndash; 30 ng&agrave;y tuổi : 25 - 40 con/m2 </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim 30 &ndash; 60 ng&agrave;y tuổi : 15 &ndash; 25 con/m2</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chim tr&ecirc;n 60 ng&agrave;y tuổi : 2 &ndash; 4 con/m2</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Thức ăn d&ugrave;ng cho chim&nbsp; l&agrave; thức ăn hổn hợp cho g&agrave;.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Khả năng sinh trưởng</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Tỷ lệ nu&ocirc;i sống chim trĩ đến 8 tuần tuổi đạt 91,72%.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Trọng lượng chim trĩ mới nở l&agrave;17,88 g, đến 8 tuần tuổi trung b&igrave;nh đạt 409,94g.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Lượng thức ăn ti&ecirc;u thụ của chim trĩ đến 8 tuần tuổi trung b&igrave;nh đạt l&agrave; 27,22g/con/ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Khả năng sinh sản</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Tỷ lệ nu&ocirc;i sống chim sinh sản giai đoạn khảo s&aacute;t l&agrave; 100%.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Khối lượng cơ thể chim m&aacute;i bắt đầu sinh sản đạt 1160 g, tuổi th&agrave;nh thục t&iacute;nh từ 230-240 ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Sản lượng trứng/m&aacute;i/năm đẻ đạt từ 90 &ndash; 95 quả/m&aacute;i, khối lượng trứng đạt 28,90g.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tỷ lệ trứng nở/tổng số trứng ấp đạt mức trung b&igrave;nh 74,47% </span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">Trại Thanh Phong nhận cung ứng con giống, chim trĩ, chim c&ocirc;ng xanh, chim c&ocirc;ng trắng v&agrave; g&agrave; đ&ocirc;ng tảo số lượng nhiều cho b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c trang trại&nbsp; c&oacute; nhu cầu về con giống với </span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; color: red; font-weight: normal">đầy đủ giấy tờ nguồn gốc.&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: red">Hổ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i , c&aacute;ch l&agrave;m chuồng trại , c&aacute;ch ấp nở v&agrave; một số địa chỉ b&aacute;n m&aacute;y ấp trứng c&oacute; uy t&iacute;n .LH: anh Phong : 0917109910 Mời b&agrave; con xem video kỹ thuật nu&ocirc;i chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong&nbsp; tại <a href="http://chimtriviet.com/"><span style="color: red">http://chimtriviet.com</span></a> </span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: truong thanh phong
- Địa chỉ: thị xã gò công , Tiền Giang
- Điện thoại: 0917109910 - Fax: 0917109910
- email: anhvan_h@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH