Bán Bán giống gà lai đá tại Huế

#1


Chỉ cung cấp con giống tại Huế, số lượng nhỏ cho bà con nuôi thả tại nông hộ (nuôi thịt).

Liên hệ: 01658 71 71 81
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH