• Bán giống thanh long ruột đỏ

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 7/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Tô Văn Tọa
   - Địa chỉ: Tổ 17b khu 5 phường Quang Trung, Uông bí Quảng ninh
   - Tel, Fax: 01694789580 ::: FaX
   - email: chienmaokheqn
   ================================

   <p><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: black">T</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><span style="font-size: small">hanh long ruột đỏ l&agrave; c&acirc;y đặc biệt th&iacute;ch hợp với đất đồi v&agrave; kh&iacute; hậu&nbsp;</span><span style="font-size: small">&nbsp;</span><span style="font-size: small">ở c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc, l&agrave; c&acirc;y trồng cho hiệu quả kinh tế cao thay thế c&acirc;y vải thiều. Gi&aacute; thanh long ruột đỏ v&agrave;o thời điểm th&aacute;ng 5 năm 2010 tr&ecirc;n thị trường l&agrave; 40.000 đ/kg (gấp 1,5 -:- 2 lần thanh long ruột trắng) m&agrave; vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave; b&aacute;n.</span></span></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><p>B&aacute;n c&acirc;y giống thanh long ruột đỏ:&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: arial; color: black">trang trại c&acirc;y giống&nbsp;</span><span style="color: black"><span style="font-size: small">Toạ -Hương-<span style="font-family: arial">&nbsp;T</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial; color: black"><span style="font-size: small"><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><span style="font-size: 11px">ỏ&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-family: arial; font-size: 16px"><span style="font-size: small">17b&nbsp;</span>khu 5, phường Quang Trung (Dưới&nbsp;&nbsp;ch&acirc;n ch&ugrave;a&nbsp;&nbsp;Ba V&agrave;ng, thị x&atilde; U&ocirc;ng B&iacute; - Quảng Ninh)</span></p><p>ĐT:&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small">01694789580</span></p></span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...