• ban giong thanh long ruot do

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 5/12/11

  1. tranvanduong Guest

   <p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: large"><strong>Thanh long ruột đỏ c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; thanh long Nữ Ho&agrave;ng (t&ecirc;n khoa học l&agrave; Hylocereus) thuộc d&ograve;ng H14 c&oacute; xuất xứ từ Colombia.<br /> Giống ruột đỏ c&oacute; chứa Lycopene, l&agrave; một chất chống &ocirc;xy ho&aacute; thi&ecirc;nnhi&ecirc;n, c&oacute; thể chống ung thư, bệnh tim v&agrave; l&agrave;m giảm huyết &aacute;p. Đ&acirc;y l&agrave; loạitr&aacute;i c&acirc;y rất đẹp mắt v&agrave; c&oacute; lợi cho sức khoẻ.</strong></span></p> <font face="Times New Roman" size="3" /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một trang trại trồng giống thanh long ruột đỏ n&agrave;y.Chuy&ecirc;n cung cấp sản phẩm chất lượng cao với số lương lớn cho thị trường trong nước v&agrave; xuất kh&acirc;ủ. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về sản phẩm&nbsp;, giống vui l&ograve;ng lien hệ&nbsp;theo đia chỉ :</font></p><font face="Times New Roman" size="3" /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">TRẦN VĂN ĐƯƠNG </font></p><font face="Times New Roman" size="3" /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Đ/c: Khu d&acirc;n cư Trại Sen ,P.Văn an ,Tx Ch&iacute; linh, T.Hải Dương (b&ecirc;n canh QL18 ,c&aacute;ch Sao Đỏ 3km )</font></p><font face="Times New Roman" size="3" /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Đt : 01667352797</font></p><font face="Times New Roman" size="3" /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Email : xuanhathudong18@gmail.com</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Đường
   - Địa chỉ: Khu dân cư Trại Sen, Phường Văn An, Thị xã Chí Linh ,Hải Dương
   - Điện thoại: 01667352797 - Fax:
   - email: xuanhathudong18@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...