• bán gỗ TEAK, GỖ BẠCH ĐÀN

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 22/11/11

  1. sodico Guest

   <font face="Times New Roman"><strong>1)</strong><strong>&nbsp; Cần b&aacute;n gỗ TEAK (gi&aacute; trị) gỗ Ho&agrave;ng đ&agrave;n.Cần b&aacute;n dăm Gỗ bạch đ&agrave;n, keo tai tượng xuất khẩu.<br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;Li&ecirc;n hệ : Thu Hiền 01638122936 -1056 Đường 3/2, P.12,Q11, HCM<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;-) &nbsp;Cần b&aacute;n gỗ TEAK (gi&aacute; trị) gỗ Ho&agrave;ng đ&agrave;n.Cần b&aacute;n dăm Gỗ bạch đ&agrave;n, keo tai tượng xuất khẩu.<br /></font></strong><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;Li&ecirc;n hệ : Thu Hiền 01638122936 -1056 Đường 3/2, P.12,Q11, HCM</font></strong></p><strong><font face="Times New Roman"><strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ocirc;i cần b&aacute;n 1 c&aacute;i Sập Gỗ hương,d&agrave;i 3.2m, rộng 2m, d&agrave;y 30-50m<br /></strong><strong>Li&ecirc;n hệ : Thu Hiền 01638122936 -1056 Đường 3/2, P.12,Q11, HCM<br /></strong><strong>-)&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ocirc;i cần b&aacute;n 1 c&aacute;i Sập Gỗ hương,d&agrave;i 3.2m, rộng 2m, d&agrave;y 30-50m<br /></strong><strong>Li&ecirc;n hệ : Thu Hiền 01638122936 -1056 Đường 3/2, P.12,Q11, HCM<br /></strong><br /></font></strong>&nbsp;<strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ph
   - Địa chỉ: 1056 Đường 3/2, P.12,Q11.Tp.HCM
   - Điện thoại: 01638122936 - Fax:
   - email: sodico_vn@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...