BÁN GỖ THÔNG NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC

  • Thread starter Nguyá»…n Công TrÆ°ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Công Trưng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Công Trưng
- Địa chỉ: Q12, Tp.HCM
- Tel, Fax: 0906100841/0919772929 ::: FaX08.37199914
- email: nctrungns@namsonaft.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH TM-DL-XNK Nam Sơn ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối gỗ th&ocirc;ng từ H&agrave;n Quốc. Cơ cấu 15% v&aacute;n th&ocirc;ng tự nhi&ecirc;n d&agrave;y 2 cm, 15% v&aacute;n th&ocirc;ng gh&eacute;p d&agrave;y 2cm, 70% gỗ th&ocirc;ng tự nhi&ecirc;n d&agrave;i 0,5m-12m d&agrave;y 8cm-10cm. Số lượng 500 tấn/ th&aacute;ng ( 1,700 khối/ th&aacute;ng)</p><p>Gi&aacute;: 5000 đồng/ kg&nbsp;hoặc 1,600,000 đồng/m3</p><p>Qu&iacute; c&ocirc;ng ty hay c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để xem h&agrave;ng v&agrave; k&yacute; kết hợp đồng ti&ecirc;u thụ</p><p>Tr&acirc;n trọng,</p><p>Nguyễn C&ocirc;ng Trưng</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH