• bán hải sản tươi sống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 10/5/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <br /><p class="spacer">&nbsp;</p><div class="main-content"><li>C&ocirc;ng ty TNHH Hải Ngư chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại hải sản tươi sống, giao h&agrave;ng tận nh&agrave; như:<br />- Sứa Tươi<br />- C&aacute; Thu<br />- Mực Tươi<br />- T&ocirc;m Biển<br />- Vẹm Xanh<br />- H&agrave;u Biển<br />- C&aacute; nục....<br />Với lợi thế l&agrave; c&oacute; t&agrave;u đi biển, gần c&aacute;c cửa biển của Thanh H&oacute;a, Nghệ An, Hải Ph&ograve;ng, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết chỉ b&aacute;n h&agrave;ng tươi nhất, dịch vụ tận nh&agrave; tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o với gi&aacute; cả phải chăng.<br />Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br />C&ocirc;ng ty TNHH Hải Ngư<br />Địa chỉ: x&oacute;m 1-Mễ Tr&igrave; Thượng-Từ Li&ecirc;m-H&agrave; Nội </li><li>Tel: 04 85 878 257 Hotline: 0973 200 980 </li><li>Email: <a href="mailto:contact@haingu.vn" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #034b8a">contact@haingu.vn</span></a> </li><li>Website: <a class="elink" href="http://www.haingu.vn/" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #034b8a">http://www.haingu.vn/</span></a> / <a class="elink" href="http://www.haingu.com/" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #034b8a">http://www.haingu.com/</span></a> </li></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: đỗ thị nga
   - Địa chỉ: xóm 1-Mễ Trì Thượng-Từ Liêm-Hà Nội
   - Điện thoại: 04 85 878 257 - Fax:
   - email: ngadt@haingu.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...