• Bán hải sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 19/3/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: thanhhue170786@yahoo.com
   - Địa chỉ: 448, Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM
   - Tel, Fax: 0972464568 ::: FaX 0837719666 ::: FaX
   - email: thanhhue170786@yahoo.com
   ================================

   <font face="Times New Roman">Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n <strong>giao h&agrave;ng tận nơi - chuy&ecirc;n nghiệp</strong> v&agrave; <strong>gi&aacute; cả cạnh tranh, sản phẩm uy t&iacute;n &ndash; chất lượng</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng <strong>hải sản tươi - sống - đ&ocirc;ng lạnh</strong> như: <br /></font><strong><font face="Times New Roman">I. HẢI SẢN SỐNG<br /></font></strong><font face="Times New Roman">1. T&ocirc;m c&agrave;ng xanh<br /></font><font face="Times New Roman">2. T&ocirc;m h&ugrave;m b&ocirc;ng Cam Ranh<br /></font><font face="Times New Roman">3. C&aacute; m&uacute;, c&aacute; b&oacute;ng tượng, c&aacute; ch&igrave;nh b&ocirc;ng<br /></font><font face="Times New Roman">4. Ghẹ xanh,&hellip;<br /></font><strong><font face="Times New Roman">II. HẢI SẢN TƯƠI (Đ&Ocirc;NG)<br /></font></strong><font face="Times New Roman">1. T&ocirc;m h&ugrave;m lột<br /></font><font face="Times New Roman">2. T&ocirc;m h&ugrave;m tươi v&agrave; đ&ocirc;ng<br /></font><font face="Times New Roman">3. T&ocirc;m s&uacute; tươi<br /></font><font face="Times New Roman">4. T&ocirc;m s&uacute; lột<br /></font><font face="Times New Roman">5. Sứa muối<br /></font><font face="Times New Roman">6. Mực một nắng, ...<br /></font><font face="Times New Roman">7. C&ograve;i điệp<br /></font><font face="Times New Roman">8. Mực tươi<br /></font><font face="Times New Roman">9. Cua lột<br /></font><font face="Times New Roman">10. Ghẹ lột<br /></font><font face="Times New Roman">11. C&aacute; m&uacute;, c&aacute; chẻm, c&aacute; b&oacute;p,&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">Rất mong được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Huệ<br /></font><font face="Times New Roman">ĐT: 0972464568 - 083.7718.666<br /></font><font face="Times New Roman">Email: thanhhue170786@yahoo.com<br /></font><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n trọng cảm ơn.<br /></font>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...