Bán hành tỏi và muối biển sạch

  • Thread starter cucxanhnd
  • Ngày gửi
C

cucxanhnd

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y dựng v&agrave; đầu tư TM Minh Tu&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại muối biển từ b&atilde;i biển qu&ecirc; hương Nam Định.</p> <p>Vậy đơn vị hay c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua với số lượng lớn xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch sự h&agrave;i l&ograve;ng nhất</p> <p><img border="0" src="http://skds.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2008/8/6/20088610286552/2008/08/huongpm42-17502918.jpg" /><img border="0" src="http://theolea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/sea-salt.jpg" /></p><h2> Đồng thời Cty c&ograve;n cung cấp h&agrave;nh tỏi số lượng lớn</h2> <div> </div> <div style="text-align: left; overflow: hidden; text-decoration: none"><img border="0" src="http://img840.imageshack.us/img840/9881/2011aahcky5yca9ou7h2cah.jpg" /> <img border="0" src="http://img812.imageshack.us/img812/2097/2011apic2014a.jpg" /><br /> <br /><br /></div> <div style="text-align: left; overflow: hidden; text-decoration: none">&nbsp;</div> <div style="text-align: left; overflow: hidden; text-decoration: none"><img border="0" src="http://img.suckhoedoisong.vn/Images/Uploaded/Share/2012/02/18/de474dalobacsihanhtoi.jpg" /></div> <p><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: times new roman"><span style="font-weight: bold">Mọi chi ti&ecirc;t vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp :</span> <span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #800080; text-decoration: underline">Ms C&uacute;c</span><span style="font-family: times new roman">:01648505857</span></span></span><br /> </span></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: x-large"><span style="font-family: times new roman; font-weight: bold; font-style: italic"><span style="font-family: times new roman">C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y Dựng &amp; Đầu tư TM Minh Tu&acirc;n<br /> </span></span></span></p> <span style="color: #800080; font-size: x-large"><span style="font-family: times new roman"><span style="font-family: times new roman"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">Số 22,ng&otilde; 12, Th&ocirc;n Trung Văn ,X&atilde; Trung Văn,Huyện Từ Li&ecirc;m, Tp H&agrave; </span></span></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: la cuc
- Địa chỉ: nam dinh
- Điện thoại: 01648505857 - Fax:
- email: cucxanhnd@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH