• Bán Bán hạt giống đậu hà lan nhập khẩu từ new zealand

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 20/9/12

  1. phuphutran Nhà nông nghiệp dư

   [​IMG]


   [TABLE]
   <tbody>[TR]
   [TD]Tên[/TD]
   [TD]Trưởng thành[/TD]
   [TD]Chiều cao cây
   (cm)
   (trung bình)[/TD]
   [TD]Chiều dài quả
   (mm)
   (trung bình)[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Số hạt/quả
   (trung bình)[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Số quả/cây
   (trung bình)[/TD]
   [TD]Kháng bệnh[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 9"]Đậu Hà Lan dùng cho chế biến hàng ngày trong gia đình[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Kelvedon[/TD]
   [TD]RS[/TD]
   [TD]60[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD]A/C/D[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Meteor[/TD]
   [TD]RS[/TD]
   [TD]62[/TD]
   [TD]70[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]9[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Douce[/TD]
   [TD]RS[/TD]
   [TD]70[/TD]
   [TD]72[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Early Onward[/TD]
   [TD]S-TB[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]88[/TD]
   [TD="colspan: 2"]7[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD]A/D[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]PF 400[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]85[/TD]
   [TD]78[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD]A[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Picton[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]65-75[/TD]
   [TD]100-110[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10-11[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10-12[/TD]
   [TD]E[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alderman[/TD]
   [TD]TB-M[/TD]
   [TD]100[/TD]
   [TD]110[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]7[/TD]
   [TD]A[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Greenshaft[/TD]
   [TD]TB-M[/TD]
   [TD]79[/TD]
   [TD]105[/TD]
   [TD="colspan: 2"]9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD]A/D[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Greenfeast[/TD]
   [TD]TB-M[/TD]
   [TD]77[/TD]
   [TD]89[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD]A/D[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Rondo[/TD]
   [TD]M[/TD]
   [TD]75[/TD]
   [TD]95[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8-9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]7[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Utrillo[/TD]
   [TD]M[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]110[/TD]
   [TD="colspan: 2"]9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8-9[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Onward[/TD]
   [TD]M[/TD]
   [TD]71[/TD]
   [TD]89[/TD]
   [TD="colspan: 2"]7[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8[/TD]
   [TD]A/D[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 9"]Đậu Hà Lan dùng cho chế biến công nghiệp[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sonata[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]8-9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]11[/TD]
   [TD="colspan: 2"]E[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Columbus[/TD]
   [TD]TB-M[/TD]
   [TD]85[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]8-9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]11[/TD]
   [TD="colspan: 2"]E[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cawood[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]8-9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]12[/TD]
   [TD="colspan: 2"]E[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Genesis[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]75[/TD]
   [TD]8-9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]11[/TD]
   [TD="colspan: 2"]E[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tango[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]90[/TD]
   [TD]70[/TD]
   [TD]7-8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]12[/TD]
   [TD="colspan: 2"]E[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Bolero[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]75[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]8-9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]11[/TD]
   [TD="colspan: 2"]A[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Princess[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]85[/TD]
   [TD]78[/TD]
   [TD]8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD="colspan: 2"]A[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Aztec[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]85[/TD]
   [TD]7-8[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD="colspan: 2"]A/D[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Puget[/TD]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]70[/TD]
   [TD]80[/TD]
   [TD]8-9[/TD]
   [TD="colspan: 2"]10[/TD]
   [TD="colspan: 2"]A/D[/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]   [TABLE]
   <tbody>[TR]
   [TD="colspan: 2"]TRƯỞNG THÀNH[/TD]
   [TD][/TD]
   [TD="colspan: 2"]KHÁNG BỆNH[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RS[/TD]
   [TD]RẤT SỚM[/TD]
   [TD][/TD]
   [TD]A[/TD]
   [TD]BỆNH HÉO RŨ [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]S[/TD]
   [TD]SỚM[/TD]
   [TD][/TD]
   [TD]C[/TD]
   [TD]BỆNH VÀNG NGỌN[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]TB[/TD]
   [TD]TRUNG BÌNH[/TD]
   [TD][/TD]
   [TD]D[/TD]
   [TD]BỆNH KHẢM[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]M[/TD]
   [TD]MUỘN[/TD]
   [TD][/TD]
   [TD]E[/TD]
   [TD]BỆNH ĐỐM TRẮNG[/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]   [​IMG]


   Liên hệ:
   Ms. Phương
   Công ty Thiết bị và Bí quyết nông nghiệp Green 2000 - Israel
   Tel: 04 393 88 967
   Phone: 0976 366 911
   Email: phuongtv@green-ltd.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...