BÁN HEO MỌI CON

#1
<div><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">nh&agrave; e c&oacute; 4 con heo mọi con, đc 2 th&aacute;ng tuổi</div><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">đủ m&agrave;u sắc</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">ăn rất mạnh</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">heo nh&agrave; nu&ocirc;i n&ecirc;n ko sợ bị bệnh g&igrave; nh&eacute;&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp;gi&aacute; thỏa thuận</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp;ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số đt 0918 416 839</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh bầy trước nh&eacute;!</p><img border="0" style="border: 0px; max-width: 800px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/heo/IMG_2646.jpg" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ý Nhi
- Địa chỉ: số 9a, khu phố 3, P.TTN, Quận 12, TP.HCM
- Điện thoại: 0918416839 - Fax:
- email: nguyen_thi_y_nhi_1993@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH