• Ban heo rung, dui rung ( nu rung)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. animal1412 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: animal1412
   - Địa chỉ:
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email:
   ================================

   <span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">D&Uacute;I RỪNG: Em ở long kh&aacute;nh, đồng nai. em c&oacute; 8 con d&uacute;i (con nu) trưởng th&agrave;nh v&agrave; 3 con d&uacute;i con. N&oacute; l&agrave; lo&agrave;i th&uacute; rừng c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng giống 1 con chuột cống, nặng hơn 1kg. Trong y học n&oacute; được d&ugrave;ng để chữa bệnh g&uacute;t, trong...quan nhậu n&oacute; l&agrave; m&oacute;n thịt rừng&nbsp;đặc sản. ^^!&nbsp;&nbsp;V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chăm s&oacute;c n&ecirc;n em quyết định b&aacute;n ch&uacute;ng.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">&nbsp;<span style="color: blue">HEO RỪNG</span>: Em cũng c&oacute; 2 con heo rừng lai đang tuổi lớn cần b&aacute;n.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Nếu anh chị n&agrave;o quan t&acirc;m xin li&ecirc;n lạc với em qua:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Email: <a href="http://agriviet.com/%22mailto:thanhphong_106@yahoo.com/%22"><font color="#0000ff">thanhphong_106@yahoo.com</font></a><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">DĐ: 0168 292 08 08<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Gặp Tuấn Anh<p>&nbsp;</p></span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...