• BÁN HEO RỪNG GIỐNG & HEO THƯƠNG PHẨM Ở BÌNH DƯƠNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 13/3/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG BÌNH AN
   - Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
   - Tel, Fax: 01668 496 468 ::: FaX
   - email: buuasti80@yahoo.com.vn
   ================================

   <div><a title="OLE_LINK2" name="OLE_LINK2"></a><a title="OLE_LINK1" name="OLE_LINK1"></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong><font size="4">Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></font></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong><font size="4">ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></font></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong><span /></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>Trại Cung Cấp Heo C&aacute;c Loại:<br /></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Giống C&aacute;i Hậu Bị Hoặc Heo N&aacute;i Sinh Sản.<br /></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Đực Giống Hậu Bị&hellip;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>_ V&agrave; Heo thương phẩm,&hellip; rất đa dạng cho nhu cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>Đặc biệt, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu l&ecirc;n giống cho heo n&aacute;i h&atilde;y li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n.<br /></strong></a><a href="http://agriviet.com/heorungbinhan"><strong>Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về con Giống Hoặc heo thương phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.</strong></a><strong><br /></strong><span /><span /><p>&nbsp;<strong><u>GHI CH&Uacute;</u>: Cần sang trại hoặc b&aacute;n k&yacute; gửi hợp đồng cho thu&ecirc; cơ sở để chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ theo dịa chỉ tr&ecirc;n. </strong></p></div>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...