BÁN HEO RỪNG GIỐNG THAILAND & HEO THUƠNG PHẨM BÌNH DUƠNG

  • Thread starter HEO RUNG BINH AN - BINH DUONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HEO RUNG BINH AN - BINH DUONG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HEO RUNG BINH AN - BINH DUONG
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung, Bình An, Dĩ An, Bình Duơng
- Tel, Fax: 01668 496 468 GẶp A.Bửu::: FaX
- email: buuasti80@yahoo.com.vn
================================

<strong><a href="http://www.heorungbinhan.webs.com/">http://www.heorungbinhan.webs.com/</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong>TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></strong><strong>Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></strong><p><strong>ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><strong><span /><p><strong>Trại Cung Cấp Heo C&aacute;c Loại:<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Giống C&aacute;i Hậu Bị Hoặc Heo N&aacute;i Sinh Sản.<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Đực Giống Hậu Bị&hellip;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong>_ V&agrave; Heo thương phẩm,&hellip; rất đa dạng cho nhu cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></strong><strong>Đặc biệt, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu <u>l&ecirc;n giống cho heo n&aacute;i</u> h&atilde;y li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n.<br /></strong><strong>Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về con Giống Hoặc heo thương phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.<br /></strong><p>&nbsp;</p></p></strong>&nbsp;
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH