• Bán heo rừng giống thịt - chất lượng cao 090 3 926 912

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/8/11

  1. heorungminhphat Nhà nông nghiệp dư

   <strong><em>trang trại HEO RỪNG</em></strong><strong><em> </em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>GIỐNG</em></strong><font size="3"> </font><strong><em>HỒ</em></strong></font><strong><em> CH&Iacute; MINH</em></strong><strong> </strong><strong><br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==============================<strong><br /></strong><strong>- trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .<br /></strong><strong>- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .<br /></strong><strong>- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. <br /></strong><strong>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :<br /></strong>090 3 926 912<br /><font face="Times New Roman"><strong>- HEO ĐỰC GIỐNG TH&Aacute;I LAN</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">- HEO ĐỰC GIỐNG VIỆT NAM<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">-HEO CON Đ&Atilde; CAI SỮA<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">-HEO ĐỰC &nbsp;GIỐNG<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">-HEO C&Aacute;I &nbsp;GIỐNG<br /></font></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
   - Địa chỉ: TPHCM
   - Điện thoại: 090 3 926 9132 - Fax:
   - email: thaotri_ltd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...