• Bán heo rừng giống và thịt - chất lượng cao

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/1/12

  1. nhanquang1212 Nhà nông nghiệp dư

   <strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><font color="blue" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important">Trại heo rừng Tam Đa</font></strong></font><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Đường Tam Đa, P. trường thạnh, Quận 9, TPHCM</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tel, Fax:&nbsp;</strong><font color="red" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">0983 686 290 (Tuấn) - 0917117122 (Nh&acirc;n) - 0918452346 (Th&aacute;i)</strong></font><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Email: nhanquang1212@gmail.com</strong><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">================================</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font color="red" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Năm mới, thay đổi lớn.</strong></font>&nbsp;</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua heo rừng giống hoặc thịt tại<strong style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;trại heo rừng TAM ĐA,</strong>&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ vận chuyển miễn ph&iacute; đến tận nơi theo y&ecirc;u cầu của qu&iacute; kh&aacute;ch (trong phạm vi b&aacute;n k&iacute;nh dưới 100km).</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important">heo thịt</strong>&nbsp;<font color="red" style="-webkit-box-shadow: none !important">105.000đ/kg</font>&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important">(ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m thịt d&ugrave;m miễn ph&iacute;)</em></strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">heo giống</strong>&nbsp;<font color="red" style="-webkit-box-shadow: none !important">200.000 đ/kg</font>&nbsp;( heo c&aacute;i)&nbsp;<font color="red" style="-webkit-box-shadow: none !important">150.000 đ/kg</font>&nbsp;(heo đực)</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Đối với c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; gi&aacute; ưu đ&atilde;i,hợp l&yacute; hơn.</strong><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">từ ng&agrave;y&nbsp;01</span><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">/01/2011</font><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;sẽ xuất chuồng 50 heo rừng con. Trọng lượng 8-10kg/con. Gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important">1.200.000đ/con đực</font></strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">,&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important">1.600.000đ/con c&aacute;i&nbsp;</font></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">(tuỳ chọn đực , c&aacute;i)</em><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;. Xin mời anh chị em c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span> <strong style="color: #ff0000; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; -webkit-box-shadow: none !important">0983 686 290 (Tuấn) - 0917117122 (Nh&acirc;n) - 0918452346 (Th&aacute;i)</strong>&nbsp;<br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Th&acirc;n ch&agrave;o</strong><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&aacute;m ơn đ&atilde; quan t&acirc;m</span><br /><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Bùi Trung Tuấn
   - Địa chỉ: 217 Lê Văn Sĩ, Q. 3 TP. Hồ Chí Minh
   - Điện thoại: 0983686290 - Fax:
   - email: nhanquang1212@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...