Bán heo rừng giống

  • Thread starter binh310d
  • Ngày gửi
B

binh310d

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Phúc Bình
- Địa chỉ: 44/15 duong so 4 binh hung hoa a binh tan
- Tel, Fax: 0909721271
- email: heorunggiong@yahoo.com
================================

Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 2 bầy heo rừng lai mới đẻ khoang 1 thang&ocirc;i đang c&oacute; 2 bầy heo rừng mới đẻ khoảng 1 th&aacute;ng, tổng cộng 10 con, 3 đực 7 c&aacute;i. Ai c&oacute; nhu cầu mua về l&agrave;m giống th&igrave; li&ecirc;n hệ đặt trước nhe! giấy tờ kiểm l&acirc;m đầy đủ (ưu ti&ecirc;n những bạn ở Bến tre).&nbsp; Xem ảnh mới chụp đ&acirc;y. <a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img840.imageshack.us/i/img1158ni.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://img840.imageshack.us/img840/4481/img1158ni.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img137.imageshack.us/i/img1174w.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://img137.imageshack.us/img137/2658/img1174w.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img600.imageshack.us/i/img1175l.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://img600.imageshack.us/img600/7696/img1175l.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img842.imageshack.us/i/img1173dp.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_4" src="http://img842.imageshack.us/img842/5646/img1173dp.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img573.imageshack.us/i/img1172.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_5" src="http://img573.imageshack.us/img573/9358/img1172.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img152.imageshack.us/i/img1171t.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_6" src="http://img152.imageshack.us/img152/2919/img1171t.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img502.imageshack.us/i/img1170.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_7" src="http://img502.imageshack.us/img502/7879/img1170.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img444.imageshack.us/i/img1169p.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://img444.imageshack.us/img444/7268/img1169p.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img686.imageshack.us/i/img11680.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_9" src="http://img686.imageshack.us/img686/333/img11680.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img340.imageshack.us/i/img11670.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_10" src="http://img340.imageshack.us/img340/8482/img11670.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img828.imageshack.us/i/img1166c.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_11" src="http://img828.imageshack.us/img828/453/img1166c.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img152.imageshack.us/i/img1165u.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_12" src="http://img152.imageshack.us/img152/6600/img1165u.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img16.imageshack.us/i/img11640.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_13" src="http://img16.imageshack.us/img16/6483/img11640.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img130.imageshack.us/i/img1163x.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_14" src="http://img130.imageshack.us/img130/1115/img1163x.th.jpg" /></a><br /><br />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH