• Bán heo rừng giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 6/12/10

  1. heorunglai Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Phúc Bình
   - Địa chỉ: 44/15 duong so 4 binh hung hoa a binh tan
   - Tel, Fax: 0909721271
   - email: heorunggiong@yahoo.com
   ================================

   T&ocirc;i đang c&oacute; 2 bầy heo rừng mới đẻ khoảng 1 th&aacute;ng, tổng cộng 10 con, 3 đực 7 c&aacute;i. Ai c&oacute; nhu cầu mua về l&agrave;m giống th&igrave; li&ecirc;n hệ đặt trước nhe! giấy tờ kiểm l&acirc;m đầy đủ (ưu ti&ecirc;n những bạn ở Bến tre).&nbsp; Xem ảnh mới chụp đ&acirc;y. <a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img840.imageshack.us/i/img1158ni.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://img840.imageshack.us/img840/4481/img1158ni.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img137.imageshack.us/i/img1174w.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_7" src="http://img137.imageshack.us/img137/2658/img1174w.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img600.imageshack.us/i/img1175l.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_4" src="http://img600.imageshack.us/img600/7696/img1175l.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img842.imageshack.us/i/img1173dp.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_10" src="http://img842.imageshack.us/img842/5646/img1173dp.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img573.imageshack.us/i/img1172.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://img573.imageshack.us/img573/9358/img1172.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img152.imageshack.us/i/img1171t.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_13" src="http://img152.imageshack.us/img152/2919/img1171t.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img502.imageshack.us/i/img1170.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_12" src="http://img502.imageshack.us/img502/7879/img1170.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img444.imageshack.us/i/img1169p.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://img444.imageshack.us/img444/7268/img1169p.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img686.imageshack.us/i/img11680.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_9" src="http://img686.imageshack.us/img686/333/img11680.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img340.imageshack.us/i/img11670.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://img340.imageshack.us/img340/8482/img11670.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img828.imageshack.us/i/img1166c.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_6" src="http://img828.imageshack.us/img828/453/img1166c.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img152.imageshack.us/i/img1165u.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_14" src="http://img152.imageshack.us/img152/6600/img1165u.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img16.imageshack.us/i/img11640.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_5" src="http://img16.imageshack.us/img16/6483/img11640.th.jpg" /></a><br /><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://img130.imageshack.us/i/img1163x.jpg/"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_11" src="http://img130.imageshack.us/img130/1115/img1163x.th.jpg" /></a><br /><br /> <br /> <br /> <div align="right" style="margin-top: 10px"> <a rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=112844"><img border="0" alt="Trả Lời Với Tr&iacute;ch Dẫn" title="Trả Lời Với Tr&iacute;ch Dẫn" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/quote.gif" /></a> <a rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=112844"><img border="0" id="mq_112844" alt="Multi-Quote This Message" title="Multi-Quote This Message" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/multiquote_off.gif" /></a> <a id="qr_112844" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=112844"><img border="0" alt="Ph&uacute;c Đ&aacute;p Nhanh" title="Ph&uacute;c Đ&aacute;p Nhanh" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/quickreply.gif" /></a> <a rel="nofollow" style="display: none" id="post_thanks_button_112844" href="http://agriviet.com/home/post_thanks.php?do=post_thanks_add&amp;p=112844"><img border="0" alt="Thanks" title="Thanks" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/post_thanks.gif" /></a> </div> <div style="padding: 6px 0px 0px"> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="6" border="0" align="center" class="tborder"> <tbody><tr> <td align="left" class="thead">Sponsored Links</td> </tr> <tr> <td align="center" class="alt1"> <div style="float: left; margin-left: 50px"> </div> <div style="float: right; margin-right: 40px"> <a type="box_count" name="fb_share" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a>Chia sẻ </div> </td> </tr> </tbody></table> </div> <div style="display: none" id="postmenu_112844_menu" class="vbmenu_popup"> <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0"> <tbody><tr> <td class="thead">binh310d</td> </tr> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/home/member.php?u=39259">Xem hồ sơ</a></td></tr> <tr><td class="vbmenu_option"><a rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/private.php?do=newpm&amp;u=39259">Gởi nhắn tin tới binh310d</a></td></tr> <tr><td class="vbmenu_option"><a rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/search.php?do=finduser&amp;u=39259">T&igrave;m b&agrave;i gởi bởi binh310d</a></td></tr> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/home/profile.php?do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=39259">Bỏ binh310d v&agrave;o Sổ Bạn B&egrave;</a></td></tr> </tbody></table> </div> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="6" border="0" align="center" id="post112845" class="tborder"><tbody><tr> <td class="thead"> <div style="float: right" class="normal"> &nbsp; #<a name="2" id="postcount112845" rel="nofollow" target="new" href="http://agriviet.com/home/showpost.php?p=112845&amp;postcount=2"></a><strong>2</strong> &nbsp; <a id="reputation_112845" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/reputation.php?p=112845"><img border="0" alt="Thăng/Bớt điểm cho heorunglai" class="inlineimg" title="Thăng/Bớt điểm cho heorunglai" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/reputation.gif" /></a> &nbsp; <a rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/report.php?p=112845"><img border="0" alt="Th&ocirc;ng B&aacute;o Nội Dung Xấu" class="inlineimg" title="Th&ocirc;ng B&aacute;o Nội Dung Xấu" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/report.gif" /></a> &nbsp; </div> <div class="normal"> <a name="post112845"></a><img border="0" alt="Old" class="inlineimg" title="Old" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/statusicon/post_old.gif" /> 11-30-2010, 09:14 PM </div> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0px" class="alt2"> <table width="100%" cellspacing="6" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr> <td class="alt2"><a href="http://agriviet.com/home/member.php?u=40319"><img border="0" alt="heorunglai's Avatar" title="heorunglai's Avatar" src="http://agriviet.com/home/images/avatars/3D_Bee.gif" /></a></td> <td> <div id="postmenu_112845"> <a class="bigusername" href="http://agriviet.com/home/member.php?u=40319">heorunglai</a> <img border="0" alt="heorunglai is online now" class="inlineimg" title="heorunglai is online now" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/statusicon/user_online.gif" /> </div> <div class="smallfont">Th&agrave;nh vi&ecirc;n mới</div> </td> <td style="width: 100%">&nbsp;</td> <td valign="top"> <div class="smallfont"> <div>Tham gia ng&agrave;y: Nov 2010</div> <div><strong>Đến từ</strong>: 0909721271(B&igrave;nh) 44/15 đường số 4, khu phố 9, phường B&igrave;nh hưng H&ograve;</div> <div> B&agrave;i gởi: 0 </div> <div>Thanks: 0</div> <div> <font color="green">Thanked</font> 0 lần / 0 b&agrave;i viết </div> <div><img border="0" alt="heorunglai is on a distinguished road" class="inlineimg" title="heorunglai is on a distinguished road" src="http://agriviet.com/home/images/reputation/reputation_pos.gif" /></div> <div> </div> </div> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td id="td_post_112845" class="alt1"> <div class="smallfont"> <img border="0" alt="Default" class="inlineimg" title="Default" src="http://agriviet.com/home/images/icons/icon1.gif" /> </div></td></tr></tbody></table>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...