• BÁN HEO RỪNG THUẦN CHỦNG VIỆT NAM 100%.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 15/11/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. tungyendinh Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
   - Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
   - Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
   - email: tung@.com.vn
   ================================

   <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-<font size="3">&nbsp; Trại&nbsp;Heo Rừng việt nam đang b&aacute;n con giống heo rừng 100% được bắt từ rừng về thuần chủng. trọng lượng từ 10kg/con - 70kg/con .</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cung cấp con giống&nbsp;được sinh ra từ bố mẹ việt nam. </font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Heo rừng th&aacute;i lan thuần chủng v&agrave; heo rừng th&aacute;i lai số lượng nhiều .</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Trại nu&ocirc;i cung cấp con giống chất lượng tốt nhất v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Bao ti&ecirc;u đầu ra cho sản phẩm .</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Giấy ph&eacute;p số 884/kl-ttpc :Ng&agrave;y 12/12/2008.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- L&agrave;m giấy tờ kiểm l&acirc;m v&agrave; giấy tờ li&ecirc;n quan. </font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Li&ecirc;n hệ anh T&ugrave;ng : 01662880833 hoặc 01253737123 .</font></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...