Bán heo rừng

  • Thread starter Nguyá»…n Quỳnh LÆ°u
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Quỳnh Lưu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quỳnh Lưu
- Địa chỉ: Bình Long - Bình Phước
- Tel, Fax: 0908169011 ::: FaX
- email: nqluu55@yahoo.com
================================

<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nh&acirc;n giống v&agrave; lai giống heo rừng gốc Th&aacute;i Lan từ năm 2005. Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp heo rừng giống v&agrave; thịt gi&aacute; cả như sau:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">1/ Cung cấp heo giống:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng thuần chủng (bố mẹ Th&aacute;i Lan): Heo c&aacute;i: 220 - 180.000đ/kg ; Heo đực: 130 - 100.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng lai F1, F2: Heo c&aacute;i: 120 - 90.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Trọng lượng t&iacute;nh từ 10kg, cứ tăng 5kg th&igrave; giảm 10.000đ/kg.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">2/ Cung cấp heo thịt: <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng thuần chủng (kh&ocirc;ng thiến): Heo đực: 75.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng lai F1, F2 (kh&ocirc;ng thiến): Heo đực: 55.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">C&aacute;c đơn vị v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: A.Lưu: 0908169011.<p>&nbsp;</p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH