ban heo rừng

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phong thịnh
- Địa chỉ: hóc mon
- Tel, Fax: 0933651018
- email:
================================

<strong>T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> phong thịnh<br /><strong>- Địa chỉ: </strong><br /><strong>- Tel, Fax: </strong>::: FaX 0933651018<br /><strong>- email: </strong><br />================================<br /><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 12pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><font size="3">Hiện tại m&igrave;nh c&oacute; nhận cung cấp thịt heo rừng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng .... V&agrave; để g&oacute;p phần đưa thịt heo rừng đến gần với b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c hơn, hiện nay m&igrave;nh c&oacute; dịch vụ giao thịt heo rừng tận nơi.<br /><br />-M&igrave;nh xin được v&agrave;o thẳng vấn đề. Đối với những bạn,anh/chị n&agrave;o đ&atilde; ăn heo rừng th&igrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng cần phải n&oacute;i th&ecirc;m, chất lượng thịt l&agrave; tr&ecirc;n cả tuyệt vời,c&oacute; đặc t&iacute;nh &iacute;t mỡ, thịt săn chắc, thơm ngon, c&oacute; gi&aacute; trị về dinh dưỡng cao...</font></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"> <br /></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"><br /></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><font size="3">-Hiện tại b&ecirc;n m&igrave;nh cũng nhận giao nguy&ecirc;n con cho c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tiệc t&ugrave;ng....</font></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"><br /><br /></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><font size="3">-B&ecirc;n m&igrave;nh cũng hợp t&aacute;c với những bạn n&agrave;o đ&atilde; c&oacute; mối giao nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng, qu&aacute;n nhậu... Gi&aacute; cực tốt !</font></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"><br /><br /><br /></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><font size="3">-Dịch vụ giao h&agrave;ng sẽ miễn ph&iacute; tiền ship cho c&aacute;c bạn n&agrave;o thuộc khu vực c&aacute;c quận nội th&agrave;nh, c&ograve;n c&aacute;c quận ngoại th&agrave;nh cũng đừng bận t&acirc;m lắm, bỏ th&ecirc;m 10-20k để được thưởng thức thịt heo rừng th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng.</font></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"><br /><br /><br /></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : 0933651018</font></span></strong></p><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><strong><span style="font-family: Arial; color: red"><font size="3">v&igrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; gh&eacute; qua topic của m&igrave;nh, v&agrave; nếu đ&atilde; gh&eacute; qua th&igrave; thử mua d&ugrave;m v&agrave;i k&iacute; ăn chơi nha bạn n&agrave;o ko mua th&igrave; up d&ugrave;m cũng đc . Nhậu với thịt heo rừng l&agrave; 1 kho&aacute;i sự ở đời....</font></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"><br /></span></span></strong><span style="font-family: Arial; color: red"><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt">ĐẶC BIỆT:M&Igrave;NH ĐANG NHẬN CUNG CẤP THỊT HEO RỪNG RẶC CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG VỚI H&Igrave;NH THỨC SỈ V&Agrave; LẺ.ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGU&Ocirc;N H&Agrave;NG ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I.M&Igrave;NH MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I VỚI C&Aacute;C BẠN.GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH V&Agrave; C&Oacute; NHIỀU ƯU Đ&Atilde;I VỚI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MUA SỐ LƯỢNG LỚN<br /></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"><br /></span><strong><span style="font-family: Arial; color: seagreen"><font size="3">Nếu bạn c&oacute; nhu cầu mua th&igrave; phone cho m&igrave;nh nha ! M&igrave;nh sẽ l&agrave;m vị&ecirc;c với bạn qua đt trước khi đi giao .</font></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 9pt"><br /><br /></span><strong><span style="font-family: Arial; color: seagreen"><font size="3">Mr Thịnh:0933651018</font></span></strong></p></span><br /><br /><br /><!-- / message -->
 

#3
các bạn có gì không hiểu hoặc thắc mắc gì thì cứ liên lạc trực tiếp với mình. mình sẽ giải thích rõ hơn. cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH