Bán khỉ núi,chồn hương,cheo......

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thành
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Tel, Fax: 0985533354
- email: bacninhboy2002@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;để ae khỏi mất c&ocirc;ng t&igrave;m hiểu nhiều em up h&igrave;nh v&agrave;&nbsp;gi&aacute; cả ;u&ocirc;n cho tiện.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800k/con khỉ n&uacute;i ( khỉ đ&aacute;).750k/kg chồn hương.280k/kg cheo.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ae c&oacute; wan tam alo em sdt 0985533354.Thanks!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.24.jpg" width="563" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.24_%5B01%5D.jpg" width="563" border="0" /><img height="564" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.23_%5B01%5D.jpg" width="752" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.40_%5B01%5D.jpg" width="563" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.25_%5B01%5D.jpg" width="563" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.26_%5B01%5D.jpg" width="563" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.28.jpg" width="563" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.30.jpg" width="563" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.34_%5B02%5D.jpg" width="563" border="0" /><img height="422" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/New%20Folder/P131110_06.40.jpg" width="563" border="0" /></p><p>Rất vui được mọi người ủng hộ.</p>
 

#2
Hien Toi dang o Dong Nai co nuoi vai cap cheo cheo nam duong giong , anh chi em nao quan tam vui long lien : Y!H hdduy@yahoo.com.vn or 01212636363 gap A.Phuc ,01224697905 gap A.Duy . Gia 1 cap cheo giong 2.000.000 VND/1cap
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH