bán khoai lang

  • Thread starter tran toan
  • Ngày gửi
T

tran toan

Guest
#1
<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cty TNHH TM-DV n&ocirc;ng sản Ngọc Đĩnh.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐC:1439/33 Đường Vĩnh L&ocirc;̣c, <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ấp 5, Xã Vĩnh L&ocirc;̣c, <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">B&igrave;nh Chánh,Tp-HCM.<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản cho chợ đầu mối H&oacute;c M&ocirc;n,chợ đầu mối n&ocirc;ng sản Thủ Đức &amp; c&aacute;c Cty tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Gồm c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau:</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BẢN GIÁ THAM KHẢM</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">1-khoai lang t&iacute;m nhật 8.000đ/kg (loại xuất kh&acirc;̉u)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">2-khoai lang t&iacute;m nhật 2.200đ/kg(loại l&agrave;m mức,sấy)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">3-khoai lang t&iacute;m nhật 1.600đ/kg (loại b&aacute;n chợ)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">4-khoai lang v&agrave;ng dẻo&nbsp; 8.000đ/kg (loại l&agrave;m mức,s&acirc;́y)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">5-m&iacute;t th&aacute;i si&ecirc;u sớm&nbsp; &nbsp;&nbsp;16.000/kg</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">6-m&iacute;t nghệ v&agrave;ng ngọt&nbsp; &nbsp;7.000đ/kg</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Gi&aacute; tr&ecirc;n giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; trong khu vực Tp-HCM.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; giao h&agrave;ng khu vực miền trung &amp; miền bắc.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Rất mong được hợp t&aacute;c!</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">LH: 0984715170.( To&agrave;n) <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Mail:nsngocdinh@yahoo.com - trantoan9977@yahoo.com<br /></font></font></strong><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">===============================</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Toàn
- Địa chỉ: 1439/33 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc, Bình Chánh,Tp-HCM.
- Điện thoại: 0984715170 - Fax: 0984715170
- email: trantoan9977@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH