bán lò nướng bánh mì

  • Thread starter quangcuonghoanam
  • Ngày gửi
Q

quangcuonghoanam

Guest
#1
<p><strong><font color="#910a00" size="2"><font color="#227700">C&ocirc;ng Ty CP xuất nhập khẩu Hoa Nam</font> l&agrave; một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại thiết bị m&aacute;y m&oacute;c của c&aacute;c h&atilde;ng nổi tiếng Trung Quốc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm d&agrave;nh cho nh&agrave; h&agrave;ng, si&ecirc;u thị, kh&aacute;ch sạn, trường học, nh&agrave; m&aacute;y ,cửa h&agrave;ng </font></strong></p><br /> <a href="http://hoanam.vn/estore.php?vportal=abouts&amp;cm=679"><strong>&gt;&gt;Xem chi tiết </strong></a> <font size="2"> <p><strong>C&ocirc;ng ty Hoa Nam chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c sản phẩm sau:</strong><br /> - Thiết bị l&agrave;m b&aacute;nh: M&aacute;y trộn bột, M&aacute;y cuộn bột, M&aacute;y c&aacute;n bột , Tủ ủ bột , M&aacute;y chia, M&aacute;y cắt b&aacute;nh, L&ograve; nướng,..<br /><br /> - Tủ đ&ocirc;ng, Tủ cấp đ&ocirc;ng: Tủ bảo &ocirc;n Inox, Tủ bảo &ocirc;n c&aacute;nh k&iacute;nh, Tủ bảo &ocirc;n c&oacute; b&agrave;n sơ chế..<br /><br /> - Tủ m&aacute;t: Tủ m&aacute;t 1 c&aacute;nh mở, Tủ m&aacute;t 2 c&aacute;nh mở, Tủ m&aacute;t 2 c&aacute;nh l&ugrave;a, Tủ m&aacute;t 2 c&aacute;nh mở, Tủ m&aacute;t 3 c&aacute;nh mở...<br /><br /> - Thiết bị lạnh: M&aacute;y l&agrave;m kem, M&aacute;y l&agrave;m đ&aacute; vi&ecirc;n, M&aacute;y l&agrave;m đ&aacute; rỗng t&acirc;m, M&aacute;y b&agrave;o đ&aacute;, Tủ bảo quản kem c&acirc;n, &hellip;<br /><br /> - Tủ si&ecirc;u thị: Tủ bảo quản rau, Tủ bảo quản thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh<br /><br /> - Thiết bị bếp: Bếp &Acirc;u, Bếp &Aacute;, Bếp chi&ecirc;n, Bếp hầm, Bếp nướng, ...<br /><br /> - M&aacute;y chế biến thực phẩm: M&aacute;y th&aacute;i thịt, M&aacute;y xay thịt, M&aacute;y th&aacute;i rau-củ-quả, M&aacute;y rửa rau, M&aacute;y đ&ugrave;n x&uacute;c x&iacute;ch, M&aacute;y tạo vi&ecirc;n, M&aacute;y cưa thịt, M&aacute;y rang hạt điều, Chảo x&agrave;o nh&acirc;n, M&aacute;y quay gia cầm, Tủ nấu cơm,..<br /><br /> - M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i: M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i dạng hạt, dạng bột, dạng dịch thể, dạng gối, M&aacute;y h&agrave;n miệng t&uacute;i, M&aacute;y đ&oacute;ng đai th&ugrave;ng, M&aacute;y co m&agrave;ng nhiệt, M&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, M&aacute;y in date, &hellip;. <br /><br /> - D&acirc;y chuyền nước: Hệ thống xử l&yacute; nước, D&acirc;y chuyền sản xuất nước uống tinh khiết đ&oacute;ng b&igrave;nh 5 Galon(20L), Sản xuất nước đ&oacute;ng chai PET(500ml, 750ml, 1000ml, 1500ml), Sản xuất nước tr&agrave; xanh, Sản xuất nước ngọt c&oacute; Ga.&hellip;<br /><br /> - D&acirc;y chuyền c&aacute;c loại: D&acirc;y chuyền sản xuất b&aacute;nh, sản xuất kẹo, sản xuất sữa chua, sản xuất Bim Bim, d&acirc;y chuyền sản xuất tăm - đũa&hellip;<br /><br /> - Thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c ng&agrave;nh nhựa<br /><br /> - Nội thất x&acirc;y dựng: Cửa gỗ (Cửa ra v&agrave;o, Cửa sổ), Cửa kim loại....<br /><br /> - Đồ d&ugrave;ng trong kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng: Xe đẩy h&agrave;nh l&yacute;, Xe đầy rượu, Bảng chỉ dẫn, Bục ph&aacute;t biểu, Đồ d&ugrave;ng ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng ăn, ph&ograve;ng tắm&hellip;..<br /><br /><br /> Hoa Nam xin gửi tới Qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c thiết bị m&aacute;y m&oacute;c m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đang kinh doanh tr&ecirc;n thị trường. Rất mong nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ của qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /><br /><br /><br /> Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch!!!!! </p><p>Li&ecirc;n hệ : Mr Cường - 0915.490.339</p><p>Email: sale03@hoanamjsc.com <br /></p> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le quang cuong
- Địa chỉ: 256 võ văn kiệt ,P.3 ,Q6
- Điện thoại: 0915490339 - Fax:
- email: sale03@hoanamjsc.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH